Resor, traktamenten, skatter

Resor och traktamenten på scenområdet

Genom Privattjänstemannakartellen har Fackförbundet Scen & Film och andra fackförbund träffat avtal med Svensk Scenkonst om regler för ersättning vid resor och för traktamenten, Reseavtalet. Ladda ner avtalet till höger. De aktuella siffrorna hittar du i ”Justering av ersättningsnivåer”.

Reseavtalet ska tillämpas av institutionsteatrarna (Riksavtalet) och av de privatteatrar, fria dansgrupper och fria professionella teatrar som har kollektivavtal.

Grundersättning, resa med bil, 25  kr/mil och tillägget 9 kr/mil (som är skattepliktigt).

Traktamentsbeloppet för hel dag – vid bortovaro minst ett dygn – 260 kr och resetillägget är 140 kr (skattepliktigt). Observera att hela traktamentet är skattepliktigt vid pjäskontrakt.

Ersättningarna baseras på en överenskommelse med Svensk Scenkonst om ändring i Resereglementet mellan arbetsgivarorganisationen och PTK-grupperingen. Det innebär att de nya ersättningarna gäller för institutions- och privatteatrarna samt fria teater- och dansgrupper/koreografer.

Resor och traktamenten på medieområdet

På medieområdet regleras resor och traktamenten i respektive avtal, läs mer under Film, TV och radio.

Skatteregler

Skatteverket har fastställt normer för vad som är avdragsgilla kostnader vid tjänsteresor. Reseersättning och traktamenten bör, om de inte regleras i kollektivavtal uppgå till minst samma belopp. Dessa belopp, samt de skattefria traktamentena vid utlandstjänstgöring, finns på Skatteverkets webbplats.

Frågor

Har du frågor kan du kontakta medlemsradgivning@scenochfilm.se.