Styrelse vald vid årsmöte 2022

 • Peter Mild
  Ordförande
  Yrke: Tv-fotograf
  filmochtvavdelningen@scenochfilm.se

 • Daniel Malmén
  Vice ordförande
  Yrke: 1st A.D

 • Oscar Hansen
  Styrelseledamot
  Yrke: Platschef

   

 • Jessica Liander
  Styrelseledamot
  Yrke: Scripta

   

 • Carl Kristoffersson
  Styrelseledamot
  Yrke: Produktionsledare

 • Carolinne Lidén
  Styrelseledamot
  Yrke: Produktionsledare

 • Christian Nordenström
  Styrelseledamot
  Yrke: Senior Locations Manager och Producent

 • Emma Lobro
  Styrelseledamot
  Yrke: Filmarbetare

 • Sarah Patient Nicastro
  Styrelseledamot
  Yrke: Filmklippare

 • Annelie Cau Nicklasson
  Kassör
  Yrke: Produktionsledare

 •  

  Valberedning
  Niclas Peyron
  Sebastian Amundsen