Styrelse vald vid årsmöte 2023

 • Anders Rune
  Ordförande
  filmochtvavdelningen@scenochfilm.se

 • Carl Kristoffersson
  Ordförande
  Yrke: Produktionsledare
  filmochtvavdelningen@scenochfilm.se

 • Oscar Hansen
  Styrelseledamot
  Yrke: Platschef

   

 • Jessica Liander
  Styrelseledamot
  Yrke: Scripta

   

 • Carolinne Lidén
  Styrelseledamot
  Yrke: Produktionsledare

 • Christian Nordenström
  Styrelseledamot
  Yrke: Senior Locations Manager och Producent

 • Emma Lobro
  Styrelseledamot
  Yrke: Filmarbetare

 • Peter Mild
  Styrelseledamot
  Yrke: TV-fotograf

 • Cia Hedenström
  Styrelseledamot

 • Kajsa Lundström
  Styrelselesamot

 • Rasmus Ericksson
  Styrelseledamot

 •  

  Valberedning
  Daniel Malmén
  Nikolas Mallek
  Niclas Peyron