Styrelse vald vid årsmöte 2024

 • Peter Mild
  Ordförande
  Yrke: TV-fotograf
  Kontakt: filmochtvavdelningen@scenochfilm.se

 • Jessica Liander
  Vice Ordförande
  Yrke: Scripta

   

 • Cia Hedenström
  Kassör

 • Carl Kristoffersson
  Styrelseledamot
  Yrke: Produktionsledare

 • Daniel Rosenqvist
  Styrelseledamot

 • Oscar Hansen
  Styrelseledamot
  Yrke: Platschef

   

 • Carolinne Lidén
  Styrelseledamot
  Yrke: Produktionsledare

 •  

  Valberedning
  Emma Lobro
  Veronica Blomquist