Råd och stöd från förbundet

Här under ser du mer om vad Fackförbundet Scen & Film gör för att stödja dig i yrket och arbetslivet.

Ditt kollektivavtal
I kollektivavtalet ser du vad som gäller ifråga om exempelvis lön, arbetstider, semester, vid sjukdom och föräldraledighet. Kollektivavtalet reglerar också eventuella upphovsrättsliga ersättningar. Vilket kollektivavtal som gäller för dig beror på vilken arbetsgivare du har. Du hittar Scen & Films kollektivavtal här. Där kan du också läsa vilka arbetsgivare som omfattas av respektive kollektivavtal.

Kontraktsmallar
När du diskuterar ett nytt jobb eller förhandlar om ett nytt uppdrag kan du ha nytta av de kontraktsmallar som finns i flera av förbundets kollektivavtal.

Rådgivning
Du kan få råd och hjälp från medlemsrådgivningen. I vissa lägen kan du beviljas rättshjälp. Kontakta Scen & Films medlemsrådgivning.

Kompetensutveckling
Scen & Film arbetar för att du ska få möjlighet till kompetensutveckling, utöver det som din yrkesavdelning gör. Läs mer om kompetensutveckling.

Upphovsrättslig förhandlingshjälp
Genom Upphovsrätt Scen & Film kan medlemmar med upphovsrätt få förhandlingshjälp när det gäller kontrakt på film/tv/medieområdet. Läs mer på Upphovsrätt Scen & Films sida.

Facklig utbildning
Scen & Film har fackliga utbildningar i en rad ämnen. Aktuella kurser hittar du under På gång.
Du kan också lära mer om Scen & Film och om fackligt arbete i Scen & Films webbkurs för förtroendevalda, som är öppen för alla. Den hittar du här.

Arbetsmiljö och säkerhet inom filmproduktion
Scen & Film har tillsammans med Medieföretagen (Almega) och Prevent tagit fram en utbildning för att höja medvetenheten och kunskaperna om arbetsmiljö i filmproduktion. Den finns nu som webbutbildning och är helt kostnadsfri. Kursen består av en allmän del och en fördjupning. Den allmänna delen vänder sig till dem som behöver baskunskaper i arbetsmiljö och fördjupningen (i kombination med allmän del) vänder sig till arbetsledare, A-funktioner, Skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter. Efter genomgången utbildning får du ett intyg på dina kunskaper.

Efter att ha genomgått webbutbildningen finns också möjlighet att gå en påbyggande klassrumsutbildning via Prevent.  Där kan du läsa mer utförligt om utbildningsmöjligheterna, samt ladda ner gratis material som underlättar arbetsmiljöarbetet inom filmproduktion.