Kansliet

Fackförbundet Scen & Film
Kaplansbacken 2 A (besöksadress)
Box 12710
112 94 STOCKHOLM

Telefon (växel) 08 – 441 13 00
Fax 08 – 653 95 07


Öppettider:

Vardagar 09.00 – 16.30, lunchstängt 12.00 – 13.00.
Under perioden 16 maj-15 september stänger kansliet kl 16.00.
Du kan nå kansliet med allmänna frågor på e-post info@scenochfilm.se.

Medlemsrådgivningen nås på växelnumret vardagar 09.00-12.00. Du kan också e-posta till medlemsradgivning@scenochfilm.se.
Medlemsrådgivningen kan svara på frågor om din anställning, lön, kontrakt m.m.

Medlemsservice nås på växelnumret, telefontid måndag-fredag 09.00-12.00. Du kan också e-posta till medlemskap@scenochfilm.se.
Medlemsservice kan ta emot adressändringar och svara på frågor om medlemskap, medlemsavgifter, autogiro, medlemsförsäkringar och lån m.m.

Kontaktuppgifter till Upphovsrätt Scen & Film hittar du här,

Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till Scen & Films personal.

 

 

Personal
Camilla Brown Förbundsdirektör/VD (tillträder 26 september)
Avdelningen för förhandling och upphovsrätt:
Christine Strindberg Förhandlingschef
Julia Reinhard Jurist/ombudsman
Fredrik Engdahl Jurist/ombudsman
Celia Englund Jurist/ombudsman
David Grepo Jurist/ombudsman
Hanna Byström Steinwall Jurist/ombudsman
Jon Dahlén Jurist
Charlotte Wildig Jurist (tjänstledig)
Anna Mathilde Schildt Jurist
Regionala skyddsombud:
Tristan Agdler Regionalt skyddsombud
Eleonor Fahlén Regionalt skyddsombud
Kommunikation/Organisation/Rekrytering:
Åse Axberg Kommunikationsansvarig
Sara Andersson Organisations- och rekryteringsansvarig
Elinore Brandén Koordinator stab och ledningsgrupp (tjänstledig)
Melinda Gustavson Koordinator stab och ledningsgrupp
Stina Edström Kommunikatör (tjänstledig)
Irma Nyström Kommunikatör
Administration och ekonomi:
Gustav Målqvist Tf Förbundsdirektör/Administrativ chef
Ingela Whitworth Handläggare ekonomi
Vennuja Anand Handläggare ekonomi
Janette Skille Handläggare medlemsregistret
Yvonne Wahlström Handläggare medlemsregistret
Lotta Lundkvist Handläggare Upphovsrätt
Mia Letfors Handläggare Upphovsrätt
Roger Kero Administratör/Receptionist
Scen & Films Servicebolag:
Gustav Målqvist VD

Här hittar du information om förbundets tidning Scen & Film.