Kansliet

Fackförbundet Scen & Film
Kaplansbacken 2 A (besöksadress)
Box 12710
112 94 STOCKHOLM

Telefon (växel) 08 – 441 13 00
Fax 08 – 653 95 07


Öppettider:

Vardagar 09.00 – 16.30, lunchstängt 12.00 – 13.00.
Under perioden 16 maj-15 september stänger kansliet kl 16.00.
Du kan nå kansliet med allmänna frågor på e-post info@scenochfilm.se.

Medlemsrådgivningen nås på växelnumret vardagar 09.00-12.00. Du kan också e-posta till medlemsradgivning@scenochfilm.se.
Medlemsrådgivningen kan svara på frågor om din anställning, lön, kontrakt m.m.

Medlemsservice nås på växelnumret, telefontid måndag-fredag 09.00-12.00. Du kan också e-posta till medlemskap@scenochfilm.se.
Medlemsservice kan ta emot adressändringar och svara på frågor om medlemskap, medlemsavgifter, autogiro, medlemsförsäkringar och lån m.m.

Kontaktuppgifter till Upphovsrätt Scen & Film hittar du här,

Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till Scen & Films personal.

 

 

Personal
Camilla Brown Förbundsdirektör/VD
Avdelningen för förhandling och upphovsrätt:
Christine Strindberg Förhandlingschef
Celia Englund Jurist/ombudsman (Tjänstledig)
David Grepo Jurist/ombudsman
Hanna Byström Steinwall Jurist/ombudsman
Jon Dahlén Jurist
Charlotte Wildig Jurist
Anna Mathilde Schildt Jurist/ombudsman
Mia Wallgren Jurist/ombudsman
Felicia Holma Jurist/ombudsman
Regionala skyddsombud:
Tristan Agdler Regionalt skyddsombud
Eleonor Fahlén Regionalt skyddsombud
Kommunikation/Organisation/Rekrytering:
Åse Axberg Kommunikationsansvarig
Sara Andersson Organisations- och rekryteringsansvarig
Melinda Gustavson Koordinator ledning och stab
Stina Edström Kommunikatör
Irma Nyström Kommunikatör
Administration och ekonomi:
Gustav Målqvist Administrativ chef
Ingela Whitworth Handläggare ekonomi
Vennuja Anand Handläggare ekonomi
Janette Skille Handläggare medlemsregistret
Yvonne Wahlström Handläggare medlemsregistret
Lotta Lundkvist Handläggare Upphovsrätt
Mia Letfors Handläggare Upphovsrätt
Roger Kero Kontorsansvarig
Scen & Films Servicebolag:
Gustav Målqvist VD

 
Här hittar du information om förbundets tidning AKT.