Kansliet

Fackförbundet Scen & Film
Kaplansbacken 2 A (besöksadress)
Box 12710
112 94 STOCKHOLM

Telefon (växel) 08 – 441 13 00
Fax 08 – 653 95 07


Öppettider:

Vardagar 09.00 – 16.30, lunchstängt 12.00 – 13.00.
Under perioden 16 maj-15 september stänger kansliet kl 16.00.
Du kan nå kansliet med allmänna frågor på e-post info@scenochfilm.se.

Medlemsrådgivningen nås på växelnumret vardagar 09.00-12.00. Du kan också e-posta till medlemsradgivning@scenochfilm.se.
Medlemsrådgivningen kan svara på frågor om din anställning, lön, kontrakt m.m.

Medlemsservice nås på växelnumret, telefontid måndag-fredag 09.00-12.00. Du kan också e-posta till medlemskap@scenochfilm.se.
Medlemsservice kan ta emot adressändringar och svara på frågor om medlemskap, medlemsavgifter, autogiro, medlemsförsäkringar och lån m.m.

Kontaktuppgifter till Upphovsrätt Scen & Film hittar du här,

Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till Scen & Films personal.

 

 

Personal
Camilla Brown Förbundsdirektör/VD
Avdelningen för förhandling och upphovsrätt:
Christine Strindberg Förhandlingschef
Celia Englund Jurist/ombudsman (Tjänstledig)
David Grepo Jurist/ombudsman
Hanna Byström Steinwall Jurist/ombudsman
Jon Dahlén Jurist
Charlotte Wildig Jurist
Anna Mathilde Schildt Jurist/ombudsman
Mia Wallgren Jurist/ombudsman
Felicia Holma Jurist/ombudsman
Regionala skyddsombud:
Tristan Agdler Regionalt skyddsombud
Eleonor Fahlén Regionalt skyddsombud
Medlem/Förtroendevald/Kommunikation:
Linda Syrén Avdelningschef
Åse Axberg Kommunikationsansvarig
Sara Andersson Organisations- och rekryteringsansvarig
Melinda Gustavson Koordinator ledning och stab
Stina Edström Gougoulakis Kommunikatör
Irma Nyström Kommunikatör
Janette Skille Handläggare medlemsregistret
Yvonne Wahlström Handläggare medlemsregistret
Ulrika Fredén Hirsch Handläggare/CRM-ansvarig
Administration och ekonomi:
Gustav Målqvist Administrativ chef
Ingela Whitworth Handläggare ekonomi
Vennuja Anand Handläggare ekonomi
Lotta Lundkvist Handläggare Upphovsrätt
Mia Letfors Handläggare Upphovsrätt
Roger Kero Kontorsansvarig
Scen & Films Servicebolag:
Gustav Målqvist VD

Här hittar du information om förbundets tidning AKT.