Om du skadas i jobbet

Många har råkat ut för arbetsskador i sina jobb och ännu fler riskerar att göra det. Det är stor ekonomisk skillnad om dina sjukdomsbesvär klassas som arbetsskada jämfört med ”vanlig” sjukdom. Genom Fackförbundet Scen & Film finns det gott hopp om att du får den ersättning du har rätt till!

Scen & Film har förhandlat fram ett kompletterande försäkringsskydd, TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, som ser till att arbetsgivare bättrar på det grundskydd som alla medborgare har (genom arbetsskadeförsäkringen LAF). Alla kollektivavtal som Scen & Film förhandlat fram innehåller TFA.

Delvis olika regler gäller om skadan är ett arbetsolycksfall, en arbetssjukdom, ett färdolycksfall eller (vissa) smittsamma sjukdomar. Du kan få ersättning för läkar- och sjukvårdskostnader, sveda och värk, invaliditet och dödsfall samt för psykisk chock, som kan ha drabbat nära anhöriga vid dödsfall.

Viktigt att anmäla arbetsskadan

Det är av stor ekonomisk betydelse att få sin skada klassad som arbetsskada jämfört med ”vanlig” sjukdom. Så tänk på att du har rätt till ersättning och att du alltid ska anmäla skadan och söka ersättning hos Försäkringskassan och hos AFA, som handhar kollektivavtalens försäkringar.

Du måste anmäla arbetsskadan så snart som möjligt, det vill säga i samband med själva händelsen. Vid allvarlig olycka betyder det i princip samma dag

Arbetsgivarens ansvar

När en arbetsskada inträffar är arbetsgivaren skyldig att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket, liksom till Försäkringskassan.

Finns det kollektivavtal ska arbetsgivaren även göra en anmälan till AFA. Arbetsgivaren kan bötfällas om olyckor och allvarliga tillbud inte anmäls till Arbetsmiljöverket.

Anmälan

En gemensam anmälan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket kan göras på hemsidan www.anmalarbetsskada.se

Ta hjälp av Scen & Film

Det är viktigt att alla arbetsskador anmäls, både för den enskilde och för att det inte går att minska antalet skador så länge vi inte vet vilka och hur många det är som egentligen drabbas.

Be ditt skyddsombud eller Scen & Films  fackliga representanter om hjälp. De ställer upp för dig!

Vill du veta mer?

Läs mer på AFA:s hemsida.

Du kan också läsa mer utförligt om arbetsskador och hur de ska anmälas på LO-TCO Rättsskydds hemsida.