Privat Scen

Här kan du läsa mer om det nya avtalet för Privat Scen (som Privatteateravtalet har bytt namn till).

Det här är en kort information om minimilönerna av Privat Scen. 

Privat Scen-avtalet gäller konstnärlig personal, tekniska tjänstemän, biljettförsäljare samt teknisk personal, fastighetsvårdande personal (till exempel vaktmästare och lokalvårdare) med flera. Under fliken Arbetsgivare som omfattas finns information om vilka arbetsgivare som ska följa avtalet.

Observera att följande arbetsgivare har särskilda överenskommelser: Astrid Lindgrens värld, Junibacken och High Chaparral.

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta medlemsjouren på medlemsradgivning@scenochfilm.se

Avtalet gäller 1 april 2023 – 31 mars 2025.

Minimilön skådespelare, dansare, musikalartist

Minimilöner per repetitionsdag/ föreställning lägst från 1.04.2023
skådespelare, dansare, musikalartist, sufflör 1 076 kr

Från repetitionstidens början garanteras den anställde en månadslön som svarar mot 25 gånger ovan angivet minimibelopp.

Garantilön per månad från 1.04.2023
skådespelare, dansare, musikalartist 26 900 kr

Månadslön teknisk och administrativ personal

Lägst lön per månad från 1.04.2023
Lägstlön 21 344 kr
Avtalad visstid kortare än 1 år 21 994 kr
Med för yrket relevant högskola om 3 år/
5 års relevant yrkeserfarenhet
27 556 kr
Vid pjäskontrakt gäller minimilöner per repetitionsdag/ föreställning lägst från 1.04.2023
Teknisk och administrativ personal 1 076 kr

Från repetitionstidens början garanteras den anställde en månadslön som svarar mot 25 gånger ovan angivet minimibelopp.

Garantilön vid pjäskontrakt per månad från 1.04.2023
Teknisk och administrativ personal 26 900 kr

Ersättning per uppsättning

Regissörer per pjäs

Månadslön enligt individuell överenskommelse (se ovan) samt grundbelopp om lägst.

Från 1.04.2023
1:a uppsättningen 86 093 kr
8:e uppsättningen 110 876 kr
15:e uppsättningen 136 964 kr

Pjäser understigande 30 minuter samt inslag och arrangemang ersätts enligt individuell överenskommelse.

Vid förhandling om grundbeloppsstorlek ska särskilt regissörens kompetens och erfarenhet beaktas, samt om det är en samproduktion.

För pjäser under 1,5 timme minskas grundbeloppet med 33,3 procent, och för pjäs under 45 minuter med 50 procent. Som instudering och iscensättning medräknas i kvalifikationshänseende uppsättning vid professionell teater.
(I kvalifikationshänseende jämställs två iscensättningar under 20 minuter med en iscensättning över 20 minuter eller en över 45 minuter.)

Frilanskoreograf per dansverk

Månadslön för instudering och iscensättning samt lägst grundbelopp enligt nedan.

Verk över 45 min 55 % av grundbelopp för regissörer
Verk över 20 min 36,7 % av grundbelopp för regissörer
Verk över 10 min 27,5 % av grundbelopp för regissörer

Scenografi och kostym

Från 1.04.2023 Fler än 25 medverkande 11 – 25 medverkande 1 – 10 medverkande
1:a uppsättningen 86 093 kr 73 179 kr 60 265 kr
8:e uppsättningen 110 876 kr 94 245 kr 77 613 kr
15:e uppsättningen 136 964 kr 116 419 kr 95 875 kr

Enbart scenografi/kostym

 Från 1.04.2023
Från 1:a uppsättningen 43 046 kr
Från 8:e uppsättningen 55 437 kr
Från 15:e uppsättningen 68 482 kr

Vid förhandling om grundbeloppets storlek ska särskilt scenografens/kostymtecknarens kompetens, erfarenhet, antal scenbilder, antal kostymer per medverkande, kostymskissernas karaktär samt om det rör sig om samproduktioner beaktas.

Överenskommelse ska träffas om antal arbetsdagar på teatern efter leverans av skisser och modeller samt om ersättning per arbetsdag.
För scenografi inklusive kostym ska sådan ersättning utgå med belopp motsvarande minst två månadslöner (se ovan under månadslöner), för enbart scenografi/kostym 1,5 månadslöner.

För arbete på teatern utöver överenskommet antal dagar utgår dagersättning med 1/21 av den överenskomna månadslönen.

Ljus-, ljud-, mask- och videodesigner per pjäs lägst kr/dag 1.04.2023
1:a uppsättningen 2 920 kr
Efter 15 uppsättningar/ 450 arbetsdagar 4 281 kr

Minimilöner Astrid Lindgrens Värld/High Chaparral

Från 1.04.2023
Lägsta lön 22 517 kr
2 års yrkeserfarenhet 24 348 kr
Relevant högskoleutbildning eller 5 års yrkeserfarenhet 25 473 kr

Lön till musikalartist?
Fråga: Jag är musikalartist och ska vara med i en ny uppsättning på en privatteater i Stockholm. Den producent jag förhandlar med säger att de följer kollektivavtalet och att jag därför kommer att få 1076 kr per dag under repetitionstiden. Stämmer det?

Svar:
Det är riktigt att Privat Scen-avtalet innehåller minimilöner och att minimilönen för artister är 1076 kr per föreställning eller repetitionsdag. Det finns inget tak uppåt vad gäller lönen och det är vanligt att i vart fall föreställningsersättningen är betydligt högre. Men det finns också en regel som garanterar att den anställde under hela anställningstiden ska ha en månadslön som motsvarar minst 25 gånger minimilönen. Det ger en lägsta månadslön på 26 900 kr. (För barnproduktioner motsvarar garantilönen lägst 8 gånger dagersättningen om 1002 kr.)

Försäkringar på privatteater?
Fråga: Jag har fått jobb som tekniker på en välrenommerad privatteater. Det är jag jätteglad för, men jag undrar lite om försäkringar. Föreställningen innehåller en del pyroteknik. Hur vet jag att det finns försäkringar om jag skadar mig på jobbet?

Svar: En arbetsgivare har ansvar för den anställde under arbetstid, men det finns ingen lag som säger att arbetsgivare måste teckna vissa försäkringar. Däremot så brukar det regleras i kollektivavtal. Under fliken ”Arbetsgivare som omfattas” kan du se om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal.

De försäkringar som finns med i kollektivavtalet för privatteatrar är; tjänstegruppliv, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, avtalsgruppsjukförsäkring och en pensionsförsäkring.

2Entertain Sverige AB
AB Showstoppers
All Things Live Sweden AB
Alla inblandade AB
Astrid Lindgrens Vimmerby AB
Bengtsson Entertainment AB
Cirkus Brazil Jack Trolle Rhodin AB
Cirkus Minimum-Maximum Aktiebolag
Cirkus Scala
Cirkus Tivoli Trollehatt HB
Decibel Live Production
Dunderbjörn AB
Eva Rydberg Nöjesproduktion AB
Flatgaroo Production AB
Frösö Zoo och Djurpark Handelsbolag
Föreningen Säffle-Operan
GL Nöje AB
Gripsholms Värdshus AB
Göta Lejon Produktion AB
Götgatan produktion AB
Handelsbolaget Jerka Teaterproduktion
Hathor Opera AB
High Chaparral
Historieverket ekonomisk förening
Inger Margareta Netterström Enskild Firma
Julius Production AB
Junibacken
KOKI:s Event och Bemanning AB
Konferensteatern AB
Konstkollektivet Snö
Kramfors Scenproduktion AB
Lerbäcks Teater AB
Lifeline Entertainment AB
Lifeline Management AB
Ljudteknikerna Sverige AB
Lumination of Sweden AB
MM Entertainment Service AB
Nöjeshunden HB
Oberon & Son AB
Opera På Skäret/Skäret Produktion AB
Per Se Aktiebolag
Producenterna Produktion I Stockholm AB
Pronto Production AB
Proscenia Evenemang AB
Ringside Event AB
Scala Produktion AB
Scen Österlen
Show Production Sweden AB
Sirillus AB
Smålandsoperan Scenkonstproduktion AB
Stage Magic Production I Stockholm AB
Svensk Damteater AB
Sågspånsslingen i Stockholm AB
Tarantsec Services AB
Teatersviten Handelsbolag
Tomteland AB
Universell Parks AB
Vasateatern AB
Vicky Nöjesproduktion AB
Villman Produktion AB
Wallmans Group AB
WIC MACK AB