Om du förlorar jobbet

TRS
Omställningsavtalet TRS ingår i de flesta av Scen & Films kollektivavtal. TRS kan ge omställningsstöd i form av rådgivning och, efter individuell prövning, ekonomiskt stöd för att underlätta omställning till ett nytt arbete. Rätten till omställningsstödet gäller både för tillsvidareanställda och visstidsanställda (frilansare). Du måste dock ha arbetat arton månader under de senaste fem åren hos arbetsgivare som omfattas av TRS.

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan du få avgångsersättning AGE. För att du ska få avgångsersättning ska du ha arbetat minst 5 år hos den senaste arbetsgivaren eller om du före den aktuella uppsägningen arbetet minst fem år i följd hos flera arbetsgivare som varit anslutna till TRS.

Läs mer TRS webbplats.

AGB
Försäkring om avgångsbidrag – AGB – fungerar som ett tillägg till arbetslöshetsförsäkringen. AGB finns istället för TRS i vissa av Scen & Films avtal (avtalet med MIA (film/privat TV/video samt biografpersonal) men förutsätter i regel en fast anställning. Rätten till ersättning är beroende av orsaken till att du förlorat din anställning, din ålder och hur länge du arbetat hos den arbetsgivaren som du blir uppsagd av.

Det normala är att arbetsgivaren skickar in en ansökan om AGB för dig till AFA, men du kan också själv ansöka hos AFA.

Läs mer AFAs webbplats.