Förbundsordförande har ordet

Senaste inläggen

Frilansarna står för de ekonomiska riskerna

2023-09-29 För en dryg vecka sedan omkom en medarbetare på Kungliga Operan i en arbetsplatsolycka. Det som inte får hända har hänt. Mina tankar går till den avlidnes familj och vänner, samt alla medarbeta...

Demokrati är ingen naturlag

2023-08-25 Vad ska vi ha kultur till, egentligen? För många av oss som arbetar inom kultursektorn är kultur i alla dess former en given del av vår vardag. Det är kanske inte så ofta vi stannar upp och frå...

Kampen för den öppna demokratin kan vi aldrig släppa

2023-06-30 I skrivande stund sitter jag i skuggan av ett sumakträd på en bakgård i almedalsveckans Visby. Kulturministern var årets invigningstalare och hennes tal underströk vikten av ett inkluderande samh...

Det är vår skyldighet att tillsammans minnas och bygga vidare på demokratin

2023-05-30 Fackföreningsrörelsen är samlad och motiverad till att verka för hållbara lösningar på de utmaningar vi har framför oss, men utmaningarna är stora och tiden är knapp. Med den ekonomiska kris...

Vår bransch behöver erfarna medarbetare

2023-05-02 Före pandemin larmade film- och dramabranschen om bristen på arbetskraft kopplat till den höga och ökande produktionsvolymen. Vi samlade oss i branschen och tog gemensamt initiativ till Yrkesnämn...