Förbundsordförande har ordet

Senaste inläggen

I väntan på en rik Godot

2024-04-26 Det är en paradox att kulturen av regeringen tillskrivs förmågan att ena ett delat land, samtidigt som man låter kulturlivets utarmning fortsätta försvaga samhället. Det svenska filmstödet är...

Demokratierna måste bli fler – inte färre

2024-03-28 Vad är egentligen ett fackförbund? Just Scen & Film började som en nödhjälps- och begravningskassa i slutet på 1800-talet för att möjliggöra för skådespelare att få en ”bekymmersfri ...

Vad kommer hända med den konstnärliga friheten?

2024-03-01 Kommer Tidöpartiernas utlovade paradigmskifte vara till gagn för Sveriges kulturliv? Den ekonomiska krisen till följd av inflationen och säkerhetspolitiska prioriteringar berör hela samhället, m...

Fred och hållbarhet är något möjligt

2024-02-01 ”Man vet att det är en sjuk jävla tid när man inte vågar ta ordet fred i sin mun för att man vet vilket hat det väcker”. Jag kan inte släppa Kent Wistis bildruta om samtiden och undrar h...

Det är hög tid för Sverige att investera i sin kulturella infrastruktur

2023-12-22 Jag läser ett reportage om hur scenkonsten spelar för fulla salonger i Ukraina, i hela landet, till och med vid fronten. Konstnärer och kulturskapare använder sitt yrkeskunnande för att samla, tr...