Styrelse

Styrelse vald vid årsmöte 2021

Sita Ljungholm Verma, ordförande
Anders Angel, kassör
Elsa Aurell, ledamot
Lova Lundin, ledamot

Valberedning
Julian Vigil
Gudrun Skogsberg