Om Scen & Film

Scen & Film är ett fackförbund inom scen- och filmbranschen. Medlemmarna är yrkesverksamma upphovsmän, artister, teknisk och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Förbundet organiserar både löntagare och egenföretagare.

Fackförbundet Scen & Films huvuduppgift är att i kollektivavtal med arbetsgivarna försäkra medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt.

Scen & Film bevakar också de medverkandes rätt till ersättning när inspelningar  används i andra sammanhang än den ursprungliga ersättningen avsåg, d.v.s. upphovsrättsliga frågor.

Andra viktiga områden är bransch- och yrkesfrågor, scen- och filmpolitik.

Scen & Film är partipolitiskt obundet men agerar i politiska frågor utifrån medlemmarnas fackliga intressen.

Scen & Film är en feministisk organisation, vars värdegrund vilar på FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Tillsammans skapar vi bättre villkor inom scen- och filmbranscherna!