Yrke och utveckling

Kompetensutveckling
Fackförbundet Scen & Film arbetar för att det ska finnas goda möjligheter till kompetensutveckling för medlemmarna. Idag finns exempelvis dessa verksamheter:

Teateralliansen : kompetensutvecklande kurser, workshops och seminarier.
Dansalliansen : workshops, master classes och seminarier.
Musikalliansen : repertoarutveckling för sångare/musikalartister, kurser och annan kompetensutveckling.
Danscentrum : daglig träning med nationella och internationella gästlärare (finns i Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg).
Kulturakademin: korta kurser och workshops för grupper och individer inom scen-, ton-, film- och tv-området i Västsverige.

Det finns också andra möjligheter till kompetensutveckling, bland annat erbjuder Stockholms konstnärliga högskola fristående kurser för personer inom scen-och filmbranschen
Tips om intressanta utbildningar kan du hitta i Scen & Films kalendarium, På gång.
Läs mer om kompetensutveckling.

Medlemsträffar och nätverk
Din yrkesavdelning arbetar med frågor som är viktiga för din yrkesgrupp, till exempel:
• utbildning och kompetensutveckling,
• arbetsmarknadsfrågor
• scen- och filmpolitiska frågor.

Som medlem kan du vara med och påverka vad din yrkesavdelning ska jobba med.
Genom din yrkesavdelning blir du också delaktig i ett nätverk med andra inom ditt yrke.
Du blir erbjuden att delta på träffar, seminarier och utbildningar och du kan tillsammans med dina kollegor arbeta för påverka era villkor. Ta kontakt med din yrkesavdelning för att få information om aktuella träffar.

Kontaktuppgifter till din yrkesavdelning, liksom information om avdelningens arbete och om frågor som rör just din yrkesgrupp hittar du här.

Artistkatalogen
I Scen & Films Artistkatalog, nordens största söktjänst för scen- och filmbranschen, kan du marknadsföra dig som utövande konstnär och upphovsman. Mer än 3 000 artister och scenofilmskapare inom totalt 27 yrkesgrupper finns samlade här.

Du kan lägga in upp till 3 olika CV-sidor i Artistkatalogen (du arbetar kanske inom flera olika yrken). Du kan också enkelt lägga in videofilmer, röst-/ljudprover och bilder. Du kan även lägga in CV-sidor på engelska, vid sidan av dina svenska versioner.

Tjänsten är gratis för dig som är utövande konstnär/upphovsperson och medlem i Scen & Film. Icke-medlemmar betalar 2 200 kronor/år.
Artiskatalogen hittar du här.

Lediga jobb
Tips om lediga jobb inom scen- och filmbranschen hittar du här på Scen & Films webbplats, men också i Artistkatalogen.

Fackliga utbildningar
För att stärka dig i arbetslivet erbjuder Scen & Film en rad olika utbildningar:

Facklig grundutbildning (webbutbildning riktad till förtroendevalda och intresserade medlemmar).
• Styrelseutbildning (för lokalavdelnings-, yrkesavdelnings- och regionstyrelser).
• Grundkurs för skyddsombud på teaterinstitutioner.
• Arbetsmiljö och säkerhet inom filmproduktion (webbutbildning, allmän del för medlemmar, fördjupningsdel för skyddsombud, arbetsledare med flera)

Scen & Film anordnar också kurser riktade särskilt till egenföretagare. Aktuella kurser hittar du i kalendariet, På gång.