Operasångaravdelningen

Välkommen till yrkesavdelningen för sångare verksamma inom opera och annan klassisk musik och sufflörer på musikteaterområdet. Vi arbetar med frågor som är viktiga för dig i yrket. Vilka frågor vi ska fokusera på framöver är upp till dig och de andra medlemmarna i yrkesavdelningen. Kontakta styrelsen om du vill veta mer.

Mer om stöd i yrket och arbetslivet
Här under ser du mer om vad Scen & Film gör för att stödja dig i yrket och arbetslivet.

 

Kontakta din yrkesavdelning

DU TILLHÖR YRKESAVDELNING 111

Kontakt:
E-post till styrelsen: sangaravdelningen@scenochfilm.se

Scen & Films kansli, Medlemsrådgivningen:
Telefon: 08 441 13 00 Epost: medlemsradgivning@scenochfilm.se

Kontakta din yrkesavdelning

Aktuellt från Operasångaravdelningen

Enkät för sångsolister

2020-11-26 Resultatet av enkäten kommer förmedlas till bland annat Kulturdepartementet, Försäkringskassan, a-kassorna, Skatteverket och olika kulturinstitutioner. Vi i Teaterförbundets Sångaravdelning ser ...