Trygghet och försäkringar

Fackförbundet Scen & Film erbjuder en rad förmånliga försäkringar för medlemmarna. En del ingår i kollektivavtalen, andra tecknar du själv.

Försäkringar genom kollektivavtalet

Kollektivavtalet ger dig ökad trygghet. Genom kollektivavtalet har du bland annat:
• Gruppliv- och arbetsskadeförsäkring
• Tjänstepension
• Sjukförsäkring/sjuklön (som påbyggnad på sjukpenningen)
• Föräldralön (som påbyggnad på föräldrapenningen)

Inom många avtalsområden finns också ett trygghetsavtal, om du som anställd skulle sägas upp på grund av arbetsbrist. Också visstidsanställda kan omfattas.
Läs mer här.

Försäkringspaketet för nya medlemmar

Som ny ordinarie medlem i Scen & Film ansluts du till Försäkringspaketet. Det innebär att du i tre månader – helt utan kostnad – får tre viktiga försäkringar:
• Olycksfallsförsäkring
• Livförsäkring
• Diagnosförsäkring

Du behöver inte lämna någon hälsodeklaration, det räcker med att du är fullt arbetsför.

Vill du behålla försäkringen efter dessa tre månader betalar du från och med fjärde månaden en fastställd premie (annars avanmäler du dig bara).
Även du som sedan tidigare är medlem i Scen & Film kan teckna Försäkringspaketet.

Läs mer på Folksams webbplats.

Medlemsförsäkringar

Du kan teckna bra och prisvärda medlemsförsäkringar som medlem i Scen & Film.

Försäkringar i Folksam

• Livförsäkring
• Olycksfallsförsäkring
• Sjukförsäkring
• Diagnosförsäkring
• Barnförsäkring

Som ny medlem får du under tre månader, utan kostnad, Försäkringspaketet. Det omfattar olycksfallsförsäkring, livförsäkring och diagnosförsäkring.

Du kan även teckna:
• Hemförsäkring
• Boendeförsäkring (Nytt 2022)
• Juristförsäkring
• Instrumentförsäkring
• Småföretagarförsäkring

Läs mer om försäkringarna  på Folksams webbplats.

Pensionssparande

Om du är egenföretagare omfattas du inte av kollektivavtal. Du bör då komplettera din allmänna pension med ett eget sparande. Som medlem i Scen & Film kan du teckna en pensionsförsäkring i Folksam.
Även du som är anställd behöver bygga på din framtida pension.

Boka en rådgivning och läs mer om sparande här.

Arbetslivsförsäkringar för egenföretagare

Som egenföretagare kan du teckna försäkringsavtal hos Fora.

Det finns i två varianter:
• Grundavtal: Trygghetsförsäkring vid Arbetsskada (TFA).
• Tilläggsavtal: Företagares egen försäkring, som omfattar avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Avtalspension SAF-LO samt Premiebefrielseförsäkring.

Läs mer här.

Medlemsrådgivningen

Har du problem eller undrar du över något? Vänd dig till medlemsrådgivningen.
Du kan få kostnadsfri information och rådgivning på telefon, om allt från lön och kollektivavtal till jämställdhet och arbetsmiljö. Jourhavande ombudsman kan också bedöma om du behöver rättshjälp.

Öppettider och kontaktuppgifter

Medlemsrådgivningen  är öppen måndag-fredag kl. 9-12.

E-post: medlemsradgivning@scenochfilm.se

Telefon: 08 – 441 13 00

Du får svar på ditt mejl inom ett par dagar. Glöm inte att uppge ditt namn samt personnummer eller medlemsnummer!

Rättshjälp

Om du hamnar i en tvist med din arbetsgivare/uppdragsgivare kan Scen & Film bevilja kostnadsfri rättshjälp. Då får du hjälp av Scen & Film att driva din sak också i domstol.
Rättshjälp är dock bara aktuellt om förbundet bedömer att arbetsgivaren brutit mot lag eller avtal.

I vissa principiellt viktiga fall driver förbundet också tvister mot A-kassan, Försäkringskassan och Skatteverket för medlemmars räkning.

Kontakta medlemsrådgivningen så får du hjälp med en bedömning av ditt ärende.

Anställningar för frilansare

Många av Scen & Films medlemmar är frilansare. De går från den ena visstidsanställningen till den andra, med perioder av arbetslöshet mellan anställningarna.

Teater-, Dans- och Musikallianserna ger stöd till frilansare genom att erbjuda en grund-anställning mellan uppdragen. Med denna anställningsform minskar skillnaden mellan tillsvidareanställning och visstidsanställning.

Läs mer om Teateralliansen.
Läs mer om Dansalliansen.
Läs mer om Musikalliansen.

EuroFIA Danspass – fackligt skydd vid arbete utomlands

Som dansare eller koreograf kan du genom EuroFIA Danspass få fackliga rättigheter och skydd också utanför det land som du är bosatt i.

För att få passet måste du vara

  • yrkesverksam dansare eller koreograf
  • aktiv medlem i Scen & Film
  • ha betalt din medlemsavgift.

Danspasset gäller i alla EU-länder samt i Island, Norge och Schweiz. Det har en giltighetstid på ett år. När du visar upp passet får du samma fackliga stöd som inhemska dansare och koreografer.
Danspasset har utarbetats av EuroFIA, den europeiska delen av Federation Internationale des Acteurs.

Läs mer om Danspasset här.