Varför bli medlem?

Fackförbundet Scen & Film arbetar för att du ska ha så bra villkor som möjligt. Som kulturarbetare – vare sig du är fast anställd eller frilansare – ska du kunna leva på din lön och du ska omfattas av det sociala trygghetssystemet. Din arbetsplats ska vara jämställd och fri från diskriminering och du ska ha en bra arbetsmiljö.

Råd och stöd
Som medlem i Scen & Film får du råd och stöd…
• när du söker jobb eller nya uppdrag
• när du ska förhandla om lön eller arvode
• när du vill utvecklas i yrket
• om du får problem på arbetsplatsen eller i uppdraget
• om du blir sjuk eller arbetslös
• när du vill påverka och förändra

Ju fler, desto starkare
Ju fler vi är i förbundet, desto starkare blir vi när vi förhandlar om bättre kollektivavtal med arbetsgivarna. Vi får också större tyngd när vi driver dina frågor i samhället.