Råd och stöd från Fackförbundet Scen & Film

Medlemsrådgivning –  Scen & Films jurister  ger dig råd i frågor om lön, anställning, arbetsmiljö, föräldraledighet, uppsägningar med mera. De kan också hjälpa till att granska ditt kontrakt innan du skriver under.

Medlemsservice – Har du frågor om ditt medlemskap, avgifter, försäkringar eller andra förmåner, kontakta Medlemsservice så får du hjälp

Mina Sidor – Här kan du logga in för att ändra din adress, telefon, e-post och inkomstuppgifter. Du kan också se aktuell lönestatistik för scenkonstområdet. Här hittar du ditt medlemskort.

Råd och stöd från Fackförbundet Scen & Film

Nyheter från Scen & Film

Scen & Films Guldkorn från 2022

2023-03-03

Scen & Films arbete går ut på att skapa goda förutsättningar för att du ska ...

Scen & Film på Folk och Kultur

2023-03-02

Den 7-10 februari var det dags för Folk och Kultur i Eskilstuna. Scen & Film...

Avtalsrörelsen 2023

2023-02-28

Nu har avtalsförhandlingarna startat! Det innebär att Scen & Film under våre...

Information om omställningsstudiestöd för egenföretagare

2023-02-28

Under 2022 genomfördes en stor reform inom svensk arbetsrätt som ett resultat av...

Förbundsordförande Simon Norrthon har ordet

En öppen demokrati kräver att det finns ekonomiska resurser för kulturlivet

Läs mer

Läs medlemstidningen Scen & Film

Läs mer

Följ oss i sociala medier

Facebook Twitter Instagram LinkedIn
instagram.com/scenochfilm I veckan har Scen & Films regionala skyddsombud gjort arbetsplatsbesök hos flera av landets professionella fria grupper, däribland Skuggteatern i Umeå. 

"Skuggteaterns medarbetare har ett starkt engagemang i arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljöarbetet fungerar i sin verksamhet" hälsar Tristan Agdler, regionalt skyddsombud Scen & Film.Idag firar vi kollektivavtalets dag!

Övertidsersättning, schyssta arbetstider, pension och upphovsrätt är ingen självklarhet. Det får du genom kollektivavtalet som din arbetsgivare har med Scen & Film. Genom att vara medlem i Scen & Film bidrar du till att vi är ett starkt fackförbund som under pågående avtalsrörelse kan förhandla fram bra villkor. Ditt medlemskap är viktigt!

Tänk på att du som är egenföretagare inte omfattas automatiskt av kollektivavtalet. Om du är osäker på vad som gäller för just dig kan du kontakta Scen & Films medlemsrådgivning.Igår var det styrelsemöte i SOK-stiftelsen. En fantastisk organisation som Scen & Film, Symfoni och Svensk Scenkonst äger tillsammans.

Genom ett unikt avtal på svensk arbetsmarknad ger vi personer möjlighet till frivillig karriärväxling för vissa konstnärliga grupper som är eller har varit anställda av offentligt finansierade scenkonstinstitutioner. Det gäller både tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda.

Läs mer på sokstiftelsen.seMars kommer inte bara med snö utan även med årsmöten i långa rader! Förra veckan deltog förbundet bland annat på Kungliga Operan och Unga Klaras lokalavdelningars årsmöten i Stockholm! Tack alla fantastiska förtroendevalda för ert engagemang!! På bilden: överst delar av den nya styrelsen på Kungliga Operan tillsammans med förbundsordförande Simon Norrthon, till höger Unga Klaras nya styrelse.Scen & Films ordförande Simon Norrthon deltog i dag i ett samtal om sexuella trakasserier i arbetslivet, på initiativ av Visions ordförande Veronica Magnusson. Under mötet delade deltagarna bland annat erfarenheter kring vilka insatser som fungerar när det gäller att skapa arbetsplatser som är fria från sexuella trakasserier.Idag är det internationella kvinnodagen! 

Scen & Film är ett feministiskt förbund och vi arbetar för att ingen medlem ska bli diskriminerad på grund av könstillhörighet. I yrkeslivet är det enbart vad du presterar som yrkesmänniska som ska vara viktigt och inte vilket kön du tillhör. Könstillhörighet ska heller inte ha någon betydelse för vilken lön du har, vilken chans du har att kompetensutveckla dig eller hur du behandlas på arbetsplatsen. Det är enligt lag arbetsgivarens ansvar att ingen anställd eller arbetssökande utsätts för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. Det är också arbetsgivarens ansvar att aktivt arbeta för att jämställdhet ska uppnås. Scen & Film har i sin tur ett ansvar för att på varje arbetsplats samverka med arbetsgivaren så att hen tar sitt ansvar och arbetar förebyggande.

Kampen fortsätter!Scen & Films arbete går ut på att skapa goda förutsättningar för att du ska kunna trivas på jobbet och utvecklas i ditt yrke. Vi finns för dig när du behöver hjälp, men helst verkar vi i bakgrunden för att allt ska fungera som du vill, utan problem på jobbet.

Ibland måste man ändå skryta lite, så vi har samlat några guldkorn från året som gått, guldkorn vi vaskat fram tack vare att våra medlemmar.

Hela listan går att se via länken i vår bio. 2023 ska vi fortsätta växa för att kunna företräda fler och för att vår röst ska bli ännu starkare!Scen & Film förhandlar institutionsteateravtalet!

Vi är just nu inne i förhandlingar med Svensk Scenkonst om kollektivavtalet som gäller på Sveriges institutionsteatrar. Till vänster Celia Englund och Christine Strindberg, Scen & Film. På bilden syns även Ronald Hallgren och Robin Nordahl Saleh, Svensk Scenkonst, Johanna Hektor, DIK samt Martin Ekdahl, Akavia.Nu har avtalsförhandlingarna startat! Det innebär att Scen & Film under våren omförhandlar majoriteten av våra kollektivavtal.

Både vi och våra motparter kommer till förhandlingsbordet med yrkanden, dvs förslag på förändringar i kollektivavtalet. Våra yrkanden är baserade på ett urval av de ändringsförslag som vi fått in av er medlemmar. Förhoppningen är att vi tillsammans hittar bland annat hållbara och långsiktiga lösningar som gynnar en god arbetsmiljö, rättvis och korrekt upphovsrättsersättning och trygga anställningsförhållanden.

Läs mer på scenochfilm.se.Idag, den 24 februari, markerar årsdagen för Rysslands utökade invasion av Ukraina. Det pågående kriget har krävt tusentals dödsoffer och tvingat 15 miljoner människor på flykt, vilket har lett till den största humanitära krisen i Europa sedan andra världskriget. 

I sin ambition att erövra landet anstränger sig de ryska anfallarna för att utplåna den nationella identiteten. Det ryska anfallskriget har systematiskt attackerat civilsamhället genom att bomba möteslokaler, kyrkor och teatrar och man har har plundrat museer. Attackerna som skett, och som fortfarande sker, mot Ukraina är en attack mot demokratin som institution och Scen & Film står i solidaritet med det ukrainska folket i deras kamp för självbestämmande och överlevnad. 

Läs hela Scen & Films uttalande via länken i bion 💙💛