Vem kan bli medlem? Medlemskategorier

Du är välkommen som ordinarie medlem hos oss om du uppfyller något av nedanstående krav:

Konstnärlig personal

– genomgått medlemsgrundande utbildning (se lista på de medlemsgrundande utbildningarna under rubriken ”studerandemedlemskap” till vänster)
– har försörjt dig avtalsenligt inom förbundets område i 6 månader hittills, och kan visa att du också de nästkommande 6 månaderna har en avtalsenlig anställning inom förbundets område
– har en avtalsenlig anställning på förbundets område i minst 12 månader sammanlagt.

Teknisk och administrativ personal

– genomgått en medlemsgrundande utbildning.
– har en avtalsenlig anställning inom området (inget krav på hur lång anställningen är).

Egenföretagare

som uppfyller något av kraven som anges ovan.

Övrig information

Om det finns särskilda skäl kan ordinarie medlemskap även beviljas den som inte uppfyller ovanstående krav. Det kan till exempel gälla den som tidigare är medlem i en systerorganisation till Scen & Film i ett annat land eller som genomgått en utländsk utbildning som motsvarar de utbildningar som förbundsstyrelsen beslutat är medlemsgrundande.

Du som inte uppfyller de formella kraven för medlemskap men som ändå vill bli medlem hos oss kan eventuellt bli provmedlem. Förbundet gör en individuell bedömning av just din situation.

Kontakta oss

Vill du veta mer eller har frågor, vänd dig till medlemsregistret per mejl medlemskap@scenochfilm.se eller per telefon 08 – 441 13 00 (måndag-fredag, kl 9.00-12.00).