Scenografer/Kostymdesigner

Välkommen till yrkesavdelningen 114 för scenografer och kostymdesigner inom scenkonst, film och tv.

Vi arbetar med frågor som är viktiga för dig i yrket. Vilka frågor vår avdelning ska fokusera på framöver är upp till oss medlemmar i yrkesavdelningen. Kom på ett medlemsmöte eller kontakta styrelsen om du vill veta mer!

Scen & Films kansli, Medlemsrådgivningen:
Telefon 08 441 13 00, Epost: medlemsradgivning@scenochfilm.se.

Medlemsrådgivningen hjälper dig och slussar dig vidare till till rätt person på förbundet när du behöver hjälp gällande arbetsvillkor, avtal, royalties och övriga frågor.

Här kan du se vem som sitter i styrelsen för scenografi- och kostymavdelningen.

Kontakta oss gärna!
scenografikostym@scenochfilm.se

Karin Lind, ordförande
Fridjon Rafnsson, ordförande

Aktuellt från Scenografer/Kostymdesigner

Arbetsmiljön i filmbranschen för scenografer och kostymdesigner

2022-09-19 Hej Kära Kollegor! Vi i styrelsen för Avd 114 Scenografer/Kostymdesigner har startat en grupp som arbetar med arbetsmiljöfrågor och avtal för oss som arbetar i film/tv branschen. Många av oss...

Styrelsemöten och medlemsmöte

2022-08-24 Hej kollegor! Här är våra planerade styrelsemöten för hösten 2022: – 18 augusti – 29 September – 10 November – 8 December Vi planerar även ett medlemsmöte i höst, mer info...

Medlemssida och sociala medier under uppdatering

2022-08-24 Vi arbetar för att denna sida ska bli mer aktuell och tillgänglig för dig. Styrelsen är också igång med att skapa en ny Instagramprofil. Så håll ögonen öppna!...

Yrkesfunktioner på kostymavdelningen för film/tv

2020-06-16 En arbetsgrupp och en referensgrupp har sett över vilka titlar som är korrekta för olika arbetsuppgifter. Då användningen av titlarna går mer efter det internationella titelsystemet har avdelnin...