Tre röster om Folk & Kultur i Eskilstuna 2019

Teaterförbundet för scen och film delade i år ut stipendier à 2000 kr till 15 medlemmar som ville vara med på Folk & Kultur i Eskilstuna 6-9 februari.
Så här tyckte några av dem om besöket.

Ruben Lopez,
skådespelare, regissör
(Foto: Jonas Jörneberg)

Vad tycker du var mest intressant på Folk & Kultur?
Då jag var med som skådespelare, inte besökare, måste jag lyfta fram föreställningen vi var där med, ”All My Dreams Come True – ett Disneydrama” av Christian Lollike. Det är en nyskriven dansk text som med humor som vapen tar struptag om tidens stora folksjukdom: depression. Pjäsen var intressant på just Folk och Kultur för att folkbildning, folkvett och folkfront inte bara är vackra ord utan nödvändiga när vi har en folksjukdom till följd av ett raserat folkhem.

Vad tycker du om hela arrangemanget?
Bra. Jag hoppas att Folk & Kultur får fler att inse att kulturen – i mångt och mycket – är motor och nav för ett levande och inkluderande samhälle.

 


Johan Wenne,
skådespelare, musikalartist, trubadur

Vad tycker du var mest intressant på Folk & Kultur?
Jag blev väldigt engagerad av seminariet ”Läget i landet – isärdragningen av stad och landsbygd och dess konsekvenser”, om problem kring det ojämna utbudet av kultur i städer och på landsbygden.

Vad tycker du om hela arrangemanget?
Folk & Kultur är en oerhört inspirerande mötesplats och ger inspiration för alla som är kulturengagerade.

 


Ipshita Rajesh,
dansare, storyteller, pedagog

Vad tycker du var mest intressant på Folk & Kultur?
Jag tycker att Folk och Kultur hade ett stort utbud. Det är inte så ofta att man kan möta konstnärer, politiker och organisationer på en och samma plats för att utbyta idéer, bli inspirerad och bygga nätverk.

Vad tycker du om hela arrangemanget?
Informationen om de olika evenemangen och allt kring dem var bra. Men jag skulle vilja nämna att registreringen och informationen om betalning var förvirrande och inte så tydlig, och inte heller informationen om boendet.