Ett samhälle utan kultur är fattigt – upp till bevis nu, politiker!

I april presenterade den sittande regeringen sin vårbudget och press och media korar ”vinnare” och ”förlorare”.

Kulturområdet tillhör ofta de ständiga ”förlorarna” eller åtminstone det område som i år inte får några särskilda satsningar. Teaterförbundet för scen och film arbetar oförtrutet med att pressa på när det gäller nödvändigheten för bättre villkor för våra medlemmar i yrkeslivet. Vi vill se ökade produktionsresurser inom både scen- och filmområdet! Jag välkomnar alla politiska partier som vill aktivera arbetet med kulturpolitiken och presentera sina konkreta visioner. Med tanke på att det bara är ett drygt år till nästa riksdagsval, är det dags att börja nu. Ett parti som redan gjort det är Feministiskt initiativ. FI:s krav är att minst en procent av statens utgifter ska gå till kultur. Det skulle vara en bra ökning. Fokus är också att förbättra kulturarbetarnas villkor och öka mångfalden i kultur- sfären. Om nu FI är ett ganska litet parti så har även vårt största parti Socialdemokraterna på sin kongress beslutat att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program. Detta arbete ska, enligt kongressens beslut, tas fram i samarbete med företrädare för kulturlivet. Det medverkar vi gärna till. De kulturpolitiska frågorna blir viktigare och viktigare, me- nar jag. Ett samhälle utan kultur är ett fattigt samhälle, det håller de flesta med om. Så upp till bevis! säger jag till alla politiska partier. Jag är övertygad om att de berättelser vi visar på film och scen är nödvändiga för en bättre förståelse av oss själva och vår värld. Och jag är också säker på att ett politiskt val kan avgöras även på kulturfrågorna. Teaterförbundets påverkansarbete gentemot våra politiker fortsätter också i Almedalen, Visby, i sommar. Förberedelserna pågår. Vi följer upp vårt Upprop för den fria scenkonsten. Planering pågår även för seminarier tillsammans med SOK-stiftelsen och Klys, Kulturskaparna. Det nordiska arbetet är en viktig del i Teaterförbundets arbete och samverkan sker med olika nordiska organisationer inom våra områden. Här finns plats för information om hur situationen ser ut i respektive land och vi får god insyn hur scen- och filmområdet finansieras och respekteras politiskt. Sverige är ju det land där vi som facklig organisation samlar alla yrkeskategorier inom scen och filmområdet inom Teaterförbundet. De övriga nordiska länderna har olika förbund för olika yrkeskategorier. Nordiska skådespelarrådet har nyligen mötts och vi har fört viktiga samtal bland annat om framtida avtal inom film- och tv- området. Samt naturligtvis gemensamt arbete inom ramen för det upphovsrättsliga arbetet. Tillsammans blir vi starkare inför de utmaningar vi står inför vad gäller nya produktionsmönster och plattformar.

Dessa frågor var också på agendan för Teaterförbundets yrkesavdelning för filmregissörer, Sveriges Filmregissörer, som arrangerat ett nordiskt möte utanför Stockholm. Nödvändigheten av filmkonst, framtidens finansiering och rättighetsfrågor diskuterades. För alla inom scenområdet väntar nu scenkonstbiennalen i Norrköping med många seminarier arrangerade av våra yrkesavdelningar. Även här finns nordiska och internationella gäster för utbyte av erfarenheter, samtal och debatter. Våren innebär årsmötestider för våra yrkes-och lokalavdelningar. Ett stort arbete pågår just nu för förtroendevalda och valberedningar som letar nya styrelserepresentanter, nya personer villiga att engagera sig i det fackliga arbetet. Kontinuitet, förnyelse och mångfald präglar inriktningen på arbetet. Jag ser fram emot att träffa gamla och nya styrelseledamöter under året!

ANNA CARLSON Ordförande