Investeringarna i kulturen är glädjande

”En historiskt stor investering” kallar kulturminister Alice Bah Kuhnke de satsningar som görs i den nu presenterade höstbudgeten. Satsningen på den fria scenkonsten, enskilda konstnärer men även på det viktiga arrangörsnätet är efterlängtad och välkomnas. Extra roligt är det att det stora arbete som Teaterförbundet gjort tillsammans med Dans-och Teatercentrum: Upprop för den fria scenkonsten, nu gett resultat. 25 miljoner extra årligen till den fria scenkonsten är en bra början. Att Unga Klara blir scen med nationell status är naturligtvis också mycket glädjande.

Samtidigt fortsätter vårt arbete med att kräva rimlig trygghet för verksamma inom kultur- och mediaområdet. Kortare anställningar och krav på att starta eget blir allt vanligare. Då hamnar man lätt utanför de trygghetssystem som finns i Sverige. Nya regler för A-kassan måste till. Nu pågår en intern utredning på arbetsmarknadsdepartementet om arbetslöshetsförsäkringen som ska komma med förslag i början av 2018. Teaterförbundet har tillsammans med Journalistförbundet och TCO konkreta förslag om vad som behövs på vårt område. Läs mer om detta på vår web www.teaterförbundet.se

Tillbaka till höstbudgeten. På institutionteaterområdet görs tyvärr inte några större satsningar och pris- och löneomräkningarna är för små även i år. Nationalscenerna får en del extra pengar för satsning på digitala utsändningar och att det är 100 år sedan Ingmar Bergman föddes uppmärksammas genom ökat stöd till bland annat Dramaten. Men våra läns- och stadsteatrar får inget ökat stöd utöver uppräkningarna.

I höst startar också ett stort samverkans- och förhandlingsarbete med vår motpart för institutionsteatrarna, Svensk Scenkonst. Yrkesverksamma på båda sidor gör ett gemensamt arbete med omvärldsanalys och tankar för framtiden som delar i arbetet. Hur det kommer att påverka våra kollektivavtal blir den viktiga frågan. Detta arbete är unikt på arbetsmarknaden och vi ska under fredsplikt genomlysa anställningsformer och upphovsrätt/designfrågor  som de två första ämnena.

Inom filmen pågår arbetet med att skapa nya stödsystem för svensk filmproduktion. Redan till årsskiftet måste delar av det nya sjösättas. Teaterförbundet för scen och film finns med i arbetet. I budgeten aviseras ett förstärkt filmstöd till 2020, men inget till nästa år. Satsningarna finns på filmarvet och Ingmar Bergman.

En viktig fråga just nu är det så kallade produktionsincitamentet för scen och tv i Sverige. Vi samverkar med andra organisationer inom området för att skapa möjligheter för utländska filmbolag att förlägga inspelningar i Sverige. Detta arbete återkommer jag till i nästa ledare.

Vid ett möte med de anställda på Teateralliansen sa Alice Bah Kuhnke att ”all konst som inte är fri är meningslös”. I betydelsen att konsten ska stå fri från politiken, det vi kallar ”armlängds avstånd”.  Men vi behöver fortsätta påverka våra politiker för ännu mer satsningar på våra olika kultur- och konstnärsområden. Jag gläds naturligtvis också åt ökade resurser för andra konstområden, starkare avtal för bildkonsten och mer pengar till biblioteken och kulturskolan. Tillsammans vill vi skapa ett tillgängligt och demokratiskt konstutbud för alla.

Jag slutar med ännu ett citat av kulturministern: ”Enskilda konstnärers möjligheter att leva och verka är helt avgörande för framtiden.”  Det gäller hela vårt område och det skriver jag gärna under på.

Anna Carlson

Ordförande