18 miljoner kronor betalas ut från Rättighetsbolaget

Teaterförbundets Rättighetsbolag betalar i dagarna ut 18,5 miljoner kronor till drygt 1 900 rättighetshavare på Teaterförbundets verksamhetsområde.

Ersättningarna avser vidaresändningar, privatkopiering och offentliga framföranden av tv-sändningar för medverkan i film- och tv-produktioner samt utbetalning av ersättning för vidaresändning av svenska program i nordiska kanaler.

Det är tack vare Teaterförbundets kollektivavtal som Rättighetsbolaget varje år betalar ut pengar till rättighetshavarna.

Pengarna har inkasserats av den upphovsrättsliga samarbetsorganisationen Copyswede på uppdrag av Teaterförbundet och avser sändningsåret 2017.

Nya skatteregler för privatkopieringsersättning, PKE

Obs! Nya skatteregler för privatkopieringsersättning (PKE) från och med sändningsåret 2017 har lett till att det numer inte är någon moms på PKE.

Det betyder att när du som rättighetshavare får ersättning från oss kopplat till PKE, så betalas ingen moms ut (0%). För övriga ersättningar gäller som tidigare en momssats på 6%.