20 miljoner kronor betalas ut från Rättighetsbolaget

Teaterförbundets Rättighetsbolag betalar i mitten av december ut 20 miljoner kronor till cirka 3 900 rättighetshavare på Teaterförbundets verksamhetsområde.

Ersättningarna avser vidaresändningar, privatkopiering och offentliga framföranden av tv-sändningar för medverkan i film- och tv-produktioner samt utbetalning av ersättning för vidaresändning av svenska program i nordiska kanaler.

Det är tack vare Teaterförbundets kollektivavtal som Rättighetsbolaget varje år betalar ut pengar till rättighetshavarna.

Pengarna har inkasserats av den upphovsrättsliga samarbetsorganisationen Copyswede på uppdrag av Teaterförbundet och avser sändningsåret 2019.

Har du frågor om din ersättning kontakta Rättighetsbolaget per telefon 08-4411300 eller per e-post: rattighetsbolaget@teaterforbundet.se