Stipendier till artister och filmare

Tjugo artister och filmare fick i veckan ta emot stipendier från Teaterförbundets rättighetsbolag för sina insatser inom film, TV och radion under en följd av år. Stipendierna delas i år ut för artonde gången.

Rättighetsbolagets stipendiater 2020

Foto: Magdalena Boman

– Upphovsrätten är mycket betydelsefull för konstnärer och upphovsmän. Den är en förutsättning för det fria ordet och en viktig inkomstkälla till konstnärerna. Villkoren för att utnyttja de upphovsrättsliga rättigheterna regleras främst genom de kollektivavtal som Teaterförbundet för scen och film förhandlar. Därför är vi mycket glada att kunna dela ut stipendier från Teaterförbundets Rättighetsbolag till tjugo välförtjänta artister och filmare, säger Simon Norrthon, ordförande i Rättighetsbolaget.

Stipendiaterna är:
Skådespelarna: Marienette Dahlin, Ana-Yrsa Falenius, Erika Höghede, Douglas Johansson, Maria Ia Langhammer, Rolf Lydahl, Cecilia Nilsson, Thomas Oredsson, Zeljko Santrac, Richard Turpin, Anna Wallander
Regissörerna: Björn Gunnarsson, Staffan Lindberg, Per (Pelle) Seth
Filmfotograferna: Michail (Mischa) Gavrjusjov, Olof Johnson, Lil Trulsson
Scenograferna: Louise Drake af Hagelsrum, Bengt Fröderberg
Kostymdesigner: Maria Felldin Almgren

Fakta om stipendierna:
• Stipendierna går främst till personer som medverkat i äldre biograffilmer, tv-dramer eller radioteater.
• Teaterförbundets rättighetsbolag delar årligen ut stipendier ur den så kallade Privatkopieringsfonden. Fonden består av pengar som samlats in med stöd av upphovsrättslagen bestämmelser om ersättning för privatkopiering och som det inte varit möjligt att fördela individuellt.
• Den sammanlagda stipendiesumman är 400 000 kronor.

Stipendienämnden består av: Anna Carlson, Lena Koppel, Peter Mokrosinski, Olle Remaeus, Peter Schildt, Vivian Cardinal och Richard Sseruwagi.