25 scenkonstnärer får Teaterförbundets stipendier

25 förtjänstfulla scenkonstnärer har fått ta emot stipendier ”för ett konstnärligt skapande som, med nyfikenhet och engagemang, ger oss utmanande och berörande upplevelser”.

Teaterförbundet förvaltar ett stort antal fonder och stiftelser som delar ut stipendier vartannat år.

2015 års stipendiater är:

 • Edvin Adolphsons studiefond:  Lotta Tejle
 • Fritiof Billquists teaterstipendium: Sandra Stojiljkovic, Gustav Berg
 • Carl Billquist stipendium: Kristin Lidström
 • Gösta Ekmans minnesfond: Birgitta Ulfsson
 • Märta Ekströms stipendiefond: Vanna Rosenberg
 • Daniel Engdahls stipendiefond: Thomas Hanzon, Eva Melander
 • Karl Gerhards hedersfond: Karl Dyall, Rennie Mirro
 • Fred Gunnarssons stipendiefond: Sandra Huldt, Mathias Olsson
 • Inez och Sten Hermelins stipendiefond: Åsa Forsblad Morisse
 • Vilhelm Mobergs stipendiefond: Agneta Ehrensvärd
 • Ise Morssing: Simon Mezher
 • Gunnar Sjöbergs teaterstipendiefond: Per Grytt
 • Anders de Wahls jubeliumsfond: Monica Stenbeck
 • ”Mago 45” stipendiefond: Maja Magnusson Wiklund
 • Margit Rosengrens stipendiefond: Lindy Larsson
 • Bengt och Lenah Brunskogs stipendium: Maia Hansson Bergqvist, Bahador Foladi, Therése Lindberg
 • Zachefonden: Sofia Pekkari
 • Monica Zacharias minnesfond: Lena Bouic Wrange
 • Björn Öbergs och Pelle Lönndahls stipendiefond: Claes Lundberg

Här kan du läsa mer om personerna som gett stipendiefonderna sina namn!


I samband med stipendieutdelningen delades även Smalbensstipendiet ut tillHenrik Wenne.