28 miljoner kronor betalas ut från Rättighetsbolaget

Teaterförbundets Rättighetsbolag betalar i dagarna ut 28,3 miljoner kronor till cirka 2 300 rättighetshavare på Teaterförbundets verksamhetsområde.

Ersättningarna avser vidaresändningar, privatkopiering och offentliga framföranden av tv-sändningar för medverkan i film- och tv-produktioner samt utbetalning av ersättning för vidaresändning av svenska program i nordiska kanaler.

Det är tack vare Teaterförbundets kollektivavtal som Rättighetsbolaget varje år betalar ut pengar till rättighetshavarna.

Pengarna har inkasserats av den upphovsrättsliga samarbetsorganisationen Copyswede på uppdrag av Teaterförbundet och avser sändningsåret 2016.

Du som får royalty från Rättighetsbolaget kan se dina utbetalningar och vilka produktioner du medverkat i på Mina Sidor på Teaterförbundets hemsida.

Du loggar in på Mina Sidor med Bank-ID.

Har du frågor om din ersättning kontakta Rättighetsbolaget per telefon:
Lotta Lundkvist, 08-441 13 11
Mia Letfors 08-441 13 12
eller per e-post: rattighetsbolaget@teaterforbundet.se