Nya åtgärder införs

Från och med den 8 december återinför regeringen vissa smittskyddsåtgärder för att minska riskerna för ytterligare spridning av covid-19. Åtgärderna är planerade i tre steg, beroende på hur stor smittspridningen är.

Under en presskonferens den 7 december meddelade regeringen vilka nya restriktioner som planeras att införas.

Från den 8 december tas karensdagen vid sjukdom bort.
Evenemangsstödet förlängs till den 31 mars 2022.

Om det framöver blir aktuellt med mer omfattande restriktioner som påverkar företags möjlighet att bedriva sin verksamhet har regeringen budgeterat för att ha möjlighet att återinföra det ordinarie omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och handelsbolag. De kommer då att utformas som tidigare.

Regeringen förbereder även en lagändring så att karenstiden för stöd vid korttidsarbete tillfälligt ska kunna slopas. Detta så att arbetsgivare som har fått stöd under pandemin ska kunna ansöka om det ordinarie stödet för korttidsarbete om det skulle behövas.