39:e Göteborg Film Festival 29 januari – 8 februari 2016

Christina Olofson ordförande i Sveriges filmregissörer besökte Göteborgs filmfestival och kom med följande reflektioner med sig hem.

Första helgen under Göteborgs Filmfestival var såsom tidigare år Svenska Filministutets (SFI) dag. För andra året i rad i samarbete med Oberoende Filmares Förbund (OFF). Rubriken för dagen var, Konsulenter, publikspaning och framtidens film.

Egentligen skulle det vara en redovisning av den avsiktsförklaring ”Bred representation för en bred publik”, som vi, Sveriges Filmregissörer (SFR) deltagit i att formulera och undertecknat tillsammans med övriga inom filmbranschen. Någon vecka innan beslöt emellertid SFI att dra tillbaks den, då några organisationer hade ändrats sig och tycker att de sköter detta bäst, själva.

Lördagen ägnades åt presentation av konsulenterna, publiktrender och de utvalda till projektet Fusion. OFFs vice ordförande Karin Ekberg hade samtal med Anna Weitz producent till Förvaret, som fick Guldbagge för bästa dokumentär, om hur man arbetar för att få sin film visad och vad framgång ur upphovspersonens perspektiv är. Anna Weitz berättade om workshopen Impact Producers Lab, arrangerad av BritDoc som hon deltagit. Samtalet kretsade kring hur en producent kan arbeta för att ens film ska nå ut på ett maximalt sätt och hur vi i framtiden skulle kunna mäta en films samhälleliga värde utifrån fler parametrar.

Länk

Therese Högberg, producent och styrelse-ledamot Oberoende Filmares Förbund samtalade med Ted Kjellson om hans kommande filmprojekt Ensamma i rymden – en svensk sci-fi barnfilm som inte duckar för svåra frågor. “Astrid Lindgren in space”, “Alien for kids” eller “Robinson Crusoe på rymdfarkost” är några olika sätt som filmen har beskrivits på.

Vd Anna Serner höll i dagen och presenterade konsulenterna. Dokumentärfilmskonsulenterna, Klara Grunning och Antonio Russo Merenda visade klipp ur de filmer som de har givit stöd. Klara Grunning talade om dokumentärfilmen som en av de mest undervärderade och samtidigt den viktigaste filmgenren. Även kortfilmskonsulenten Andreas Fock som gör sitt sista år och Helen Ahlsson, Moving Sweden, visade klipp och en informationsfilm om Moving Sweden. Helen Ahlsson lyfte fram fyra V – vision, vad skall berättas, varför just den berättelsen, varför just du. Alla framhöll att de får in många bra projekt.

Suzanne Glansborg stöder utveckling av Tv-drama. Hon berättade om projekten hon givit stöd och gav statistik kring dem. Innevarande år är hennes sista.

Den nya långfilmskonsulenten Yaba Holst presenterades och hon valde att visa trailer från en kommande dansk och finsk film. Hon talade om vikten av att publiken kommer till biografen, och gav exempel på filmer som kommit över 200 000 besökare och som hon tycker uppfyller det som hon är intresserad av. Samtidigt påpekade hon att dessa exempel på film redan var gjorda. Hon underströk betydelsen av att Sverige måste bli bättre när det gäller marknadsandelen och hon jämförde med Danmark och Finland som ligger bra mycket bättre till än Sverige.
Baker Karim hade inga exempel att visa. Han berättade istället om ett samtal han hade haft med en taxichaufför som inte varit på bio sedan ”Clockwork Orange”. Filmerna som Baker Karim givit stöd har en ”bredd, bas, värda för samhällets stöd”. Därefter höll han tal om betydelsen av identitetspolitik, normkritik och betydelsen av att lyfta fram värderingarna bakom berättelsen – innehållsdiskussionen är viktig liksom ansvaret.

Eftersom Magdalena Jangaard har slutat och befann sig på annan ort redogjorde Yaba Holst för barnfilmen och betydelsen av att satsa på den.
Johan Fröberg, statistiker på SFI, redogjorde för hur året sett ut och gav perspektiv på det. När det gäller svensk marknadsandel har den med ett undantag, året då Millenium filmerna hade premiär, legat på 20-25 %. 2015 var marknadsandelen 20 %, vilket är 2 % under genomsnittet. Förra året var 17 miljoner biobesök och det har det varit sedan 1990. Biljettpriset har ökat med 35 % de senaste 10 åren. Spänning och action går bäst på bio. Han berättade också om att kvinnor är mer positiva till svensk film än män, biobesöken minskar hos de yngre, DVD slås ut av streaming och för att få mer av statistik kan man gå in på www.filminstitutet.se.

Därefter bjöds det på lunch och mingel.

På söndagen arrangerade Filmavdelningen, Normkreativa arbetsgruppen och Sveriges Filmregissörer i Teaterförbundet/Scen och Film, seminariet ”Filmbranschen är genomtänkt och fördomsfri. NOT!”. Platsen var GoKinema Gothenburgs Studios.

En panel som bestod av Gorki Glaser-Müller, filmregissör, Astrid Assefa, skådespelerska, Josette Bushell-Mingo, regissör, ledamot av styrelsen Svenska Filminstitutet, konstnärlig ledare Tyst Teater, Elisabet Gustafsson, filmregissör och Yaba Holst, nybliven långfilmskonsulent, SFI. Moderator Anna-Lena Lodenius.

Det blev en spänstig diskussion om vad det är att vara svensk, om alla begrepp som florerar, många gånger direkt översättningar från Nord-Amerikanska förhållanden, om normer för vem och för vad, om vikten av att bredda representation i svenskt film- och teaterliv. Det handlar om vad vi skildrar på film och inom teatern. Hur tar vi tillvara på berättelser från vår egen samtid. Yaba Holst pekade på att det är branschen och kreatörernas uppgift att spegla vår samtid. Frågan om kunskapsinhämtande ventilerades och när det gäller hur publiken ser ut och berättelserna.

Avslutningsvis var alla eniga om att detta samtal måste fortsätta. Vi lever i ett annat Sverige än för 10-15 år sedan.

På söndag förmiddag ägde seminariet ”Visionärerna”, rum. Medverkade gjorde Clara Bodén, filmregissör, producent, Annika Gustafson, verksamhetschef Boost Hälsingborg, Joakim Lind, film- och marknadskonsult och Roozbeh Behtaji, filmregissör och ansvarig utgivare Gothenburgo TV. Moderator var Josette Bushell-Mingo, regissör, ledamot av styrelsen Svenska Filminstitutet, konstnärlig ledare Tyst Teater. De resonerade kring framtidens filmlandskap och vilka plattformar olika filmer passar bäst. Samtalet handlade om ifall ett bättre uttryck för framtidens filmskapare är story tellers, betydelsen av den digitala utvecklingen och hur filmarna kan använda sig av det interaktiva.

De talade också om att tänka på distribution bortanför biograferna och var publiken finns. Det finns en styrks i berättelsen, ”change for stories”. Filmarna måste ännu bättre skildra vad som i samhället dag, var en tydlig uppmaning.

Fusionprojektet, 107 ansökningar har SFI fått in till Fusionsprojektet av dessa valdes nedanstående;
Deltagarna i Fusion:
Aida Chehrehgosha, Saleen Gomani, Mara Lee Gerdén, Farnaz Arbabi, Mahoyo, Nikeisha Andersson, Saadia Hussain.

För mer information läs mer här.

Christina Olofson
Februari 2016