9 miljoner extra till medlemmarna

Teaterförbundets Rättighetsbolag betalar idag ut 9 miljoner kronor extra till rättighetshavarna. Pengarna kommer från Copyswede som samlar in upphovsrättsmedel.

– Då coronaviruset har drabbat många kulturskapare har Copyswede fokuserat på att få ut medel som inte varit möjliga att betala ut tidigare. Nya tekniska lösningar har gjort att vi fått fram uppgifter på individer som tidigare saknats, säger Ulf Mårtens, vd för Rättighetsbolaget och ordförande i Copyswede.

Dessa utbetalningar rör sig främst om ersättningar från åren 2011-2016, och avser ersättnignar för program sända via SVTr (en catch up-tjänst hos kabel/IP-operatörer).

– Det är det är väldigt positivt att vi lyckats med att få lösningarna på plats just nu när så många kulturskapare behöver alla ersättningar de kan få, säger Annette Stolt, ekonomi- och avräkningschef på Copyswede.