A-kassan behöver fler reformer

Regeringen presenterade i veckan förändringar i arbetslöshetsförsäkringen, som bland annat innebär att ersättningen beräknas utifrån inkomster i stället för arbetad tid.

– Vi välkomnar att regeringen går vidare med reformeringen av a-kassan för att fler ska få tillgång till stöd i perioder av arbetslöshet. Nuvarande system för a-kassan möter inte behoven från dagens mer rörliga arbetsmarknad. Att försäkringen baseras på inkomst i stället för arbetad tid underlättar för de som har ojämna inkomster och korta anställningar att få ersättning, säger Simon Norrthon, förbundsordförande i Fackförbundet Scen & Film.

– Men det behövs ytterligare reformer i lagstiftningen: skådespelare kan ha filmkontrakt som gäller i tre månader, men endast ha några få inspelningsdagar. De kan inte få a-kassa under kontraktstiden trots att de färdigställt sin del och inte får betalt för annat än inspelningsdagar. Detta måste lösas, säger Simon Norrthon.

Reformen innebär också en minskad ersättningen över tid som ett incitament för att få människor i arbete.

– Men en minskad ersättning får inte ersätta en god arbetsmarknadspolitik. Majoriteten av de som idag uppbär a-kassa står långt från arbetsmarknaden och kommer inte närmre jobb för att ersättningen sänks. Parallellt med reformeringen måste regeringen satsa på utbildning och matchning så att vi säkrar tillgången på rätt kompetens och ger den som är arbetslös rimliga förutsättningar få ett arbete, säger Simon Norrthon.