Administrativ personal i institutionsteateravtalet

I de nyligen avslutade förhandlingarna om ett nytt institutionsteateravtal med Svensk Scenkonst får den administrativa personalen en egen grupp i kollektivavtalet. Tidigare var de sammanförda med den tekniska personalen.

Samtidigt får också Akademikerförbunden, tillsammans med Teaterförbundet, partsställning i avtalet för administrativ personal. Praktiskt innebär detta att Akademikerförbunden kommer att omfattas av Teaterförbundets nuvarande avtal för administrativ personal, med den skillnaden att Akademikerförbunden kommer att ha en egen lönebilaga. Det innebär inga förändringar för övriga personalgrupper. För dessa gäller liksom tidigare enbart Teaterförbundets avtal.

– Vi ser inrättandet av en särskild grupp för administrativ personal i avtalet som ett viktigt steg för att lyfta fram deras frågor på institutionsteatrarna. Ett samarbete med Akademikerförbunden kan då bli en tillgång i vårt fortsatta arbete, säger Teaterförbundets förbundsdirektör Jaan Kolk.

I gruppen administrativ personal ingår bland annat: marknadsföring och försäljning, produktionsledning och planering, ekonom, personal och IT. I institutionsteateravtalet har man tidigare enbart skilt på konstnärlig personal (grupp 2 a) samt teknisk och administrativ personal (grupp 2 b).

Inrättandet av en särskild personalgrupp 2 c för administrativ personal bygger på en överenskommelse mellan Teaterförbundet, Akademikerförbunden och Svensk Scenkonst. Detta var en deluppgörelse i förhandlingarna om institutionsteteateravtalet mellan Teaterförbundet och Svensk Scenkonst.