AI-guide – praktiska råd till dig som är medlem i Scen & Film

Scen & Film tagit fram en guide för är att kortfattat informera Scen & Films medlemmar om effekterna av artificiell intelligens (“AI”) på medlemmarnas yrkesutövning samt att erbjuda praktiska råd för att hjälpa medlemmarna med AI-relaterade problem, framförallt avseende avtalsinnehåll.

 

Scen & Film börjar se tendenser i olika individuella medverkansavtal att motparten vill att våra medlemmar ska acceptera olika delar kring AI-generering av deras verk. Det är viktigt att man förstår vad man accepterar och att det finns vissa aspekter som aldrig ska accepteras i dessa avtal.

Förbundet uppmanar alla medlemmar att alltid skicka in era avtal till rådgivningen så vi kan hjälpa till att granska avtalet innan ni skriver under.