Akt nr 6-2012

Spira i Jönköping – från skäll till succé

Kulturen red ut proteststormen. Spira började som utskällt byggprojekt men idag är landstingets nya kulturhus en av Jönköpings attraktioner. Smålands
Musik och Teater har fyra nya scener och massor av förväntningar att infria. Men budgeten för verksamheten ligger på samma nivå som förr.

När mask och kostym får tiden de behöver

Maskören Sara Klänge och kostymören Jaana Fomin har utvecklat ett unikt samarbete.
De är måna om att träda in ett tidigt skede när en film ska göras. Nu har de gjort något så ovanligt som en mask- och kostymfilm i nutid: Ulf Malmros ”Mammas pojkar” med premiär på juldagen.

Nya filmavtalet försvagar regissören

Vår roll är på väg att marginaliseras, menar flera regissörer. Det tydliggörs inte minst i det nya filmavtalet. Är vi på väg in i ett nytt 1930-tal där regissören reduceras till ett ”hired gun” och oroliga producenter bara vill satsa på dagens motsvarighet till pilsnerfilmer?

Paragraf 8 i det nya filmavtalet som träder i kraft den 1 januari 2013 har vållat debatt och oro bland upphovsmännen inom svensk film. Formuleringen definierar filmproducenten som konstnärligt huvudansvarig för filmen, och slår också fast att det är producenten som förvärvar de i filmverket ingående rättigheterna. Och invändningarna är många.

Maria synar dold kunskap hos skådespelaren

Efter tio år är hon äntligen färdig. Strax före sommaren lade Maria Johansson fram sin avhandling ”Skådespelarens praktiska kunskap” vid Universitetet i Nordland, Bodø. Hon är den första av sitt slag och hoppas att forskning i den konstnärliga praktiken med tiden ska få växa och belysas i sin mångfald.