Akt nr 7-2012

Stöd till fria grupper ingen självklarhet i regionerna

Årets statliga budget innebär inga nytillskott till fria teatergrupper, och konkurrensen om fria medel är hårdare än någonsin. Regionerna skulle kunna vara en räddare i nöden genom den nya samverksanmodellen. Men hur ser det ut för den fria teaterkonsten? Akt har tittat närmare på de regionala kulturplanerna och frigruppernas ekonomi.

”Jag avsäger mig aldrig övertiden”

Som FAD, first assistent director, är Håkan Linder totalt bunden av inspelningsplatsen.
Trots det kom Arbetsdomstolen i våras fram till att den yrkesfunktionen arbetar självständigt och kan därför planera sin övertid på egen hand. Felaktigt, hävdar Teaterförbundet. Rent absurt, menar Håkan Linder. Akt följer honom vid inspelningen av ”Gondolen”.

Egna föreställningar ersätter praktik för STDH-studenter

Med projektet Departure på Stockholms dramatiska högskola har Sverige fått en ny generation skådespelare som inte räds att stå ensamma på scen, och som självklart söker sin egen konstnärliga idé om vad de vill berätta. Från slutet av oktober kliver mim- och skådespelarstudenterna upp på Unga Klaras scen och spelar sina föreställningar sex måndagar i rad.

Starkt socialt engagemang gör publiken delaktig

På Gottsunda Dans & Teater drivs arbetet av ett starkt socialt engagemang. Utöver det konstnärliga arbetet är varje ensemblemedlem också mentor för en ung människa i området.
Teaterns konstnärliga ledare Lotta Gahrton vill skapa ett levande klimat där såväl utövare som publik känner sig delaktig.