Anna Carlson ny ordförande för Guldbaggejuryn

Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film, har utsetts till ny ordförande för Guldbaggens nominerings- och vinnarjury. Hon efterträder Jannike Åhlund, som lämnar sitt uppdrag efter Guldbaggegalan i januari 2017.

Anna Carlson, ny ordförande i Guldbaggejuryn

– Jag är verkligen hedrad över att ha fått detta uppdrag och ser mycket fram emot att leda jurygruppernas arbete! I mitt dagliga arbete har jag insyn i de olika filmyrkenas villkor, och det är väldigt roligt att delta i arbetet med att premiera dessa yrkesgrupper, kommenterar Anna Carlson sitt nya uppdrag som Guldbaggejuryns ordförande.

Anna Carlson var juryledamot i Guldbaggens vinnarjury 2011-2014 och dessförinnan juryledamot i stora nomineringsjuryn under tre år.

Vinnarjuryn består av nio ledamöter inklusive ordföranden. Filminstitutet utser vinnarjuryns ordförande, som därefter tillsammans med en arbetsgrupp från Filminstitutet föreslår övriga åtta ledamöter. Vinnarjuryns ordförande, utan rösträtt, leder arbetet. I samband med vinnarjuryns beslutsmöte har dock ordföranden vid jämn röstfördelning utslagsröst.

Foto: Karin Alfredsson