Anna Serner besökte Teaterförbundet

I förra veckan besökte Svenska Filminstitutets vd Anna Serner Teaterförbundet för scen och film för ett öppenhjärtigt samtal med förbundets medlemmar. Under kvällen diskuterades en rad frågor om framtidens filmpolitik, filmkonsulenternas uppdrag, hur medlen ska fördelas och hur kvalitet ska definieras.

– Filmerna som får stöd ska vara angelägna, originella och visa på hantverksskicklighet, sa Anna Serner.

I Filminstitutets mål finns en lång lista över vad som bedöms när Filminstitutet fördelar sina pengar, för att få stöd ska en film till exempel ska spegla ”Sverige av idag” eller svara mot de olika diskrimineringsgrunderna. Finns det inte risk att alla krav hämmar skapandet, undrade en deltagare.

– Om vi inte beskriver kraven tydligt blir det svårare att vara transparent. Men varje film som får stöd behöver inte uppfylla alla kraven. Filmskaparen ska göra SIN egen film utifrån sin konstnärliga idé, men det är vårt ansvar att de filmer vi stöder sammantaget speglar hela Sverige på ett bra sätt, så att alla kan hitta något som talar till dem, sa Anna Serner.

En längre artikel kan om mötet kan läsas i nästa nummer av Scen & Film, som kommer i början av oktober.