Ännu inget avtal i dubbkonflikten

Konflikten med de båda dubbföretagen SDI Media och Dubberman, som arbetar med att dubba film och tv-program främst för barn, från bland annat Disney, Warner och Fox, är nu inne på sin sjätte vecka.

De frilansande röstskådespelare som arbetar med dubbning har inte haft några löneökningar sedan 2003. Kärnan i konflikten är att också frilansare måsta ha rätt till löneökningar och möjligheter att påverka sina villkor.

Att förbundets medlemmar så solidariskt ställt upp för varandra gör att konfliktåtgärderna också ger effekt. Sedan den 31 maj delar även Musikerförbundets och Sveriges Yrkesmusikerförbunds medlemmar, som arbetar med dubb och dubbregi, i blockaden mot nya anställningar/uppdrag.

Teaterförbundets förhandlare och de dubbare som ingår i förbundets förhandlingsdelegation arbetar vidare med att få de båda företagen att acceptera ett skäligt avtal och olika förhandlingskontakter pågår.

Följ utvecklingen på Teaterförbundets webbplats där det finns en särskild avdelning om dubbkonflikten. Och framförallt: var själv solidarisk med konflikten och medverka också till att andra respekterar konfliktåtgärderna.


Om du arbetar med dubb och dubbregi, men ännu inte är medlem i den särskilda facebook-gruppen eller e-postlistan för konflikten, så kontakta Sara Andersson på Teaterförbundets kansli, sara.andersson@teaterforbundet.se