Äntligen ett beslut om evenemangsstöd

Regeringen beslutade den 15 juli 2021 att införa ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang. Stödet gäller evenemang som planeras från juni – december 2021, men som inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner på grund av covid-19. Stödet innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken.

På grund av risk för spridning av covid-19 har evenemangsarrangörer drabbats hårt, bland annat genom begränsningen i antalet deltagare vilket har förhindrat dem att bedriva sin verksamhet. Det gäller särskilt arrangörer inom kultur- och sportevenemang. Därför bedömer regeringen att evenemangsstödet är viktigt för att arrangörerna ska våga planera evenemang, trots att det nu finns en plan för öppnande av samhället.

Stödet avser evenemang som riktar sig till minst 250 deltagare och kan lämnas för kostnader som är direkt nödvändiga för evenemanget och som har uppstått efter den 1 januari 2021. För att stödet inte ska krocka utifrån ett statsstödsperspektiv kan stöd inte lämnas för fasta kostnader som omfattas av omställningsstödet. Det sammanlagda stödet får uppgå till som mest 17 500 000 kronor per stödmottagare med avdrag för vissa andra stöd.

– Vi har tillsammans med evenemangsnäringen under hela våren arbetat för att regeringen ska införa ett evenemangsstöd. För kulturområdet hade ett tidigare besked haft stor betydelse så att arrangörer skulle vågat satsa inför sommarsäsongen. Stödet kommer alldeles för sent, men förhoppningsvis kan det tillsammans med de lättnaderna av restriktioner som införts göra att arrangörer av större evenemang kan planera med större trygghet inför hösten, säger Simon Norrthon, ordförande för Fackförbundet Scen & Film

Skatteverket är handläggande myndighet för stödet som planeras vara möjligt att söka från den 10 augusti.

Läs mer på Regeringens hemsida.