Äntligen händer det nåt inom filmpolitiken!

– Kulturminister Alice Bah Kuhnkes besked om att det nuvarande filmavtalet sägs upp är mycket välkommet, säger Teaterförbundets ordförande Anna Carlson.

Trots stora konstnärliga framgångar är den svenska filmbranschen i ekonomisk kris. Utmaningen för en framtida filmpolitik är både dess organisation och finansiering. Det som kulturminstern för fram om en teknikneutral stödordning är en bra grund.

– Det krävs, som kulturministern framhåller, en bättre balans mellan de konstnärliga och kommersiella intressena. Därför är avvecklingen av det nuvarande automatstödet naturlig, säger Anna Carlson.

Men en helstatlig filmpolitik måste också innebära mer pengar. En ny filmpolitik som både har ett konstnärligt fokus och som garanterar en kontinuerlig och stabil produktion kräver ett rejält ekonomiskt tillskott.

En framtida filmpolitik bör därför bygga på att alla som visar och distribuerar film också bidrar till att finansiera framtida filmproduktion. Den polska filmlagen, som bygger på denna princip, kan då tjäna som en förebild.

Kulturminsterns förslag ska nu beredas inför en kommande regeringsproposition, som ska vara klar till årsskiftet.

– I det arbetet måste också alternativet med en svensk modell av den polska filmlagen finnas med. En finansieringsmodell som kan ge svensk film det ekonomiska lyft som den behöver och som den förtjänar, säger Anna Carlson.