Är jag trakasserad, eller inte?

Sonja Schwarzenberger föreläste i mitten av februari på NKAs, Normkreativa arbetsgruppens #metoo-frukost om sexuella trakasserier. Hon har bevakat frågan under många år, var en del av kampanjen #prataomdet och en av författarna till TCO:s handbok om sexuella trakasserier, Bryt tystnaden.

Foto: Anna Holmström

Under mötet lyfte hon bland annat ett antal riskfaktorer: otrygga anställningar, stark makthierarki, alkohol på fester och arbetsplatser ”utom synhåll”, till exempel turnéer eller filminspelningar.
Sonja Schwarzenberger redogjorde även för vad hon anser behövs för att förändrings ska ske.

1. Kunskap: Definiera vad som gäller, vem man kan vända sig till och vad som händer när någon utsätts.
2. Att kunskapen når ut till rätt personer och hålls levande. Unga frilansare/vikarier är sällan med på enstaka utbildningsdagar
3. Att arbetsgivare följer lagen och arbetar både förebyggande och utredande.
4. Att facken prioriterar frågan. Uppdaterar sig, ser över rutiner – ser till att det finns kanaler för att anmäla trakasserier
5. Tryggare anställningsvillkor.
6. Kulturförändring.