Arbetsgivarbud om scenkonstpensionerna

Arbetgivarorganisationen Svensk Scenkonst överlämnade den 4 september ett utkast till ett pensions- och omställningsavtal till Teaterförbundet och andra berörda fackliga organisationer. Utkastet bygger på de snäva ekonomiska ramar som regeringen lagt fram och som innebär att stora delar av de nuvarande pensionspengarna ska användas för andra ändamål.

Pensionsdelen innebär att de nuvarande lägre pensionsåldrarna för dansare, sångare, skådespelare och musiker avskaffas. För alla anställda införs en avgiftsbestämd pensionsplan som bygger på ITP för privattjänstemän.

Omställningsdelen syftar till omställning av konstnärliga skäl. Denna bygger på att i första hand dansare och sångare ska erbjudas individuella stödinsatser. Ett villkor för denna del av avtalet är ändrade anställningsformer för dansare som innebär att den nuvarande rätten till tillsvidareanställningar slopas.

Jaan Kolk, Teaterförbundets förbundsdirektör, kommenterar arbetsgivarutkastet:

– Det är förvånande att arbetsgivarbudet bygger på den nuvarande regeringens snäva ramar, när Svensk Scenkonst själv tidigare sagt att dessa är otillräckliga. Dessutom har också ledande kulturpolitiker i Västra Götalandsregionen underkänt kulturministerns budgetramar. Det är också märkligt att de väljer att lägga in frågan om ändrade anställningsformer för dansare som ett villkor för förhandlingarna.

Teaterförbundets delegation för pensionsförhandlingarna har ett möte den 8 september för att diskutera arbetsgivarbudet.