Argentina riskerar förlora sin public service

Scen & Films ordförande Simon Norrthon uppmanar i en hemställan Argentinas kongress att behålla de offentliga medierna i landet.

– Public service är ett grundläggande verktyg för ett demokratiskt samhälle. Att förlora de offentliga medierna skulle allvarligt begränsa mångfalden och yttrandefriheten. Vi står därför i solidaritet med Argentina och uppmanar landets kongress att fatta rätt beslut, säger Simon Norrthon,

Här kan du läsa brevet.


In a petition, the President of the Swedish Union for Performing Arts and Film, Simon Norrthon, urges Argentina’s congress to retain the public media in the country.
– Public service is a fundamental tool for a democratic society. Losing the public media would seriously limit diversity and freedom of expression. We therefore stand in solidarity with Argentina and urge the country’s Congress to make the right decision, says Simon Norrthon.

Read the petition here.