Stipendier från Upphovsrätt Scen & Film

Tjugo artister och filmare får idag ta emot stipendier från Upphovsrätt Scen & Film för sina insatser inom film, TV och radio under en följd av år. Stipendierna delas i år ut för tjugoandra gången.

– Jag är mycket glad att kunna dela ut Upphovsrätt Scen & Films stipendier till dessa framstående utövare och upphovspersoner. Till grund för stipendierna ligger de kollektivavtal som Scen & Film har tecknat, vilket är något vi ska vara stolta över. Upphovsrätten och de royaltys som samlas in utgör en allt viktigare del av våra medlemmars inkomster, säger Simon Norrthon, ordförande i Upphovsrätt Scen & Film.

2024 års stipendiater
Skådespelare: Anders Mossling, Anita Nyman, Annika Hallin, Annika Nordin, Duncan Green, Fredrik Gunnarson, Malin Alm, Per Burell, Svetlana Rodina, Tobias Aspelin, Åsa Karlin

Dansare: Heléne Perback Lindgren, Kristin Kåge

Filmregissörer: Leif Lindblom, Peter Kylberg

Teater- och operaregissör: Wilhelm Carlsson

Filmfotografer: Charlotta Tengroth, Ulf Brantås

Scenografer: Betsy Ångerman-Engström, Mikael Varhelyi

Fakta om stipendierna
• Den sammanlagda stipendiesumman är 400 000 kronor.

• Stipendierna går främst till personer som under 2024 är 55 år eller äldre, och som medverkat i äldre biograffilmer, tv-dramer eller radioteater.

• Upphovsrätt Scen & Film delar årligen ut stipendier ur den så kallade Privatkopieringsfonden. Fonden består av pengar som samlats in med stöd av upphovsrättslagens bestämmelser om ersättning för privatkopiering och som det inte varit möjligt att fördela individuellt.

• Stipendienämnden består av: Anna Carlson, Christina Olofson, Peter Schildt, Lene Willumsen, Ann Petrén, Rolf Lindström och Michalis Koutsogiannakis.


I samband med Upphovsrätt Scen & Films stipendieutdelningen delas även Björn Granaths gränslösa stipendium ut till Karl Dunér, regissör och scenograf. Stipendiet ska ges ”till en konstnär verkande i Björn Granaths anda, överraskande och gränsöverskridande i röstens och rörelsens, ordets och tonernas oändliga rymder”.