Artistkatalogen på engelska

Teaterförbundets Artistkatalog finns nu även i en engelsk webbversion. På så sätt når medlemmarna ut även internationellt via katalogen.

Arbetsmarknaden blir allt mer internationell och utländska arbetsgivare efterfrågar svenska professionella aktörer inom scen- och filmbranschen i allt högre grad.

– En engelskspråkig CV-sida attraherar ju självklart en mycket större publik och känns mer professionell på en internationell marknad, säger Pelle Lindberg, vd för Millerspath, som ansvarar för utvecklingen av Artistkatalogen.

I Artistkatalogen finns en presentationstext som medlemmarna har publicerat i anslutning till sin CV. Denna text måste nu publiceras i en engelsk variant, av medlemmarna själva.


För mer information eller hjälp kontakta Artistkatalogens redaktion.
Telefon 08-441 13 11 eller 070-571 74 42 eller e-post till redaktion@artistkatalogen.com