Återstarten av kulturen behöver särskilda satsningar

I dag presenterade kulturminister Parisa Liljestrand regeringens förslag till kulturbudget för kommande år. Kulturbudgeten minskas kraftigt, och stöden som funnits för en återstart efter pandemin tas bort.

– Vi anser att en större satsning på återstarten av kulturen är helt nödvändig. Många delar av scen- och filmbranschen lider fortfarande av pandemins effekter, och behöver ett fortsatt stöd för att nå samma nivåer som tidigare. Det gäller inte minst stödet till den fria scenkonsten, som i hög grad möjliggör att hela Sveriges befolkning får ta del av scenkonst, säger Simon Norrthon, förbundsordförande i Scen & Film.

Regeringen gör också en satsning på att öka antalet stipendier till enskilda konstnärer.

– Stödet till de yrkesverksamma inom scen- och filmområdet är oerhört viktigt, och vi behöver större och mer långsiktiga stöd. Men vi behöver också större satsningar på scenkonstallianserna, inom vilka konstnärer kan få samma tillgång till trygghetssystemen som den övriga arbetsmarknaden, säger Simon Norrthon.