Att angöra en kulturbrygga

Teaterförbundet har lämnat ett remissvar till Kulturdepartementet om den så kallade Kulturbryggan, som ersatte det tidigare projektet Framtidens kultur. Tanken är att Kulturbryggan ska främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet.

Kulturbryggan fördelar medel till nyskapande kulturell verksamhet i projektform, men också till samverkansprojekt som utvecklar nya former för att bedriva och finansiera kulturell verksamhet.

Det är en försöksverksamhet som föreslås bli permanent, något som Teaterförbundet välkomnar. Kulturbryggan har dock fått hälften så stor budget, 25 miljoner kronor, som sin föregångare Framtidens kultur. Det minskar verksamhetens potential och utvecklingsmöjligheter.

Det är också viktigt att se Kulturbryggan i relation till den samlade kulturpolitiken. Vill man stödja förnyelse och utveckling inom kulturområdet är ändå den viktigaste insatsen att stoppa urholkningen av anslagen till scenkonstinstitutionerna, öka anslagen till de fria teater-, dans- och kulturutövarna och skapa en statlig filmpolitik med inriktning på konstnärligt värdefull film.