Att påminna sig om lidande och orättvisor stärker vår solidaritet, kamp och omtanke

En man tittar in i kameran

Så här dan före dan före dopparedan (när den nu är) slits jag mellan att sammanfatta året och önska alla en riktigt god helg.

Jag får lust att skriva om det som händer på Järntorget där medborgarna går man ur huse för att visa sitt stöd för Folkteatern. En teater med rötter i en folkrörelse som tappat fotfästet och vars fastighetsägare enbart vill maximera sin vinst, men också en teater som älskas av sin breda publik så pass att man höjer rösten för att rädda den.

Jag får lust att skriva om avtalsrörelsen där vi just beslutat om våra yrkanden för scenområdet med en ambition att skapa bättre förutsättningar för alla som arbetar inom avtalsområdet de kommande åren, trots en fond av energipriser, inflation och stigande räntor.

Jag vill skriva att vi just tecknat ett nytt dubbelanslutningsavtal med det nybildade förbundet Sveriges lärare för alla våra medlemmar som rör sig mellan utbildning, scen och film.

Jag tycker det är värt att nämna att Teatercentrum och Danscentrum finns kvar, men att deras kollektivavtal övertas av Svensk Scenkonst. Det kommer ge deras arbetsplatser ett stärkt arbetsgivarstöd och innebär att Scen & Films medlemmar inom den fria scenkonsten får samma tillgång till omställningsstöd som på övriga arbetsmarknaden.

Jag vill inte skriva om det krig som aldrig vill ta slut, men om ett Europa som fortfarande håller ihop.

Jag vill inte skriva om klåfingriga politiker som fått för sig att styra över vilket kulturinnehåll medborgarna får ta del av, jag skriver hellre om drag queens som mobiliserar internationell solidaritet i sin kamp för barnens rätt till queera förebilder.

Jag vill inte skriva om de rättigheter våra medlemmar har men som inte respekteras av arbetsgivare, jag vill inte skriva om praktikanter som utnyttjas på film- och tv inspelningar, men jag lyfter gärna fram det lärlingsprogram för filmarbetare med arvoderade handledare som kört i gång under året.

Jag landar i att en julhälsning är detta. Att påminna sig om lidande och orättvisor för att vi ska stärkas i vår solidaritet, vår kamp och vår omtanke om nästan.

Jag vill tacka alla engagerade medlemmar och förtroendevalda för ett händelserikt år där vi tack vare er fortsatt flyttat fram positionerna för alla som arbetar inom scen och film. Jag önskar att ni alla får en riktigt skön helg och ett gott nytt år.

Simon Norrthon, förbundsordförande