Att ta betalt för Skapande skola

Teaterförbundet har tagit fram en rekommendation för vilken ersättning man ska begära när man arbetar för en Skapande skola aktivitet, vilket tidigare har saknats.

Rekommendationen tar upp arvode, utlägg, upphovsrätt och moms och finnsatt läsa här. Den ansluter till den rekommendation som KLYS, Konstnärsorganisationernas samarbetsorganisation, nyligen tagit fram och som finns på deras hemsida.

Inom Skapande skola kan skolor söka pengar för att engagera konstnärligt yrkesverksamma personer. Det kan handla om att elever får se en scenkonstföreställning, eller att eleverna deltar i ett kulturprojekt.