Avsiktsförklaring mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv

PTK, LO och Svenskt Näringsliv har undertecknat en avsiktsförklaring som rör de fortsatta förhandlingarna om förändringar av arbetsrätten. Förhandlingarna gör nu uppehåll och återupptas den 1 augusti 2020, när avtalsrörelsen är över.
I PTK ingår 27 förbund från SACO och TCO, däribland Teaterförbundet för scen och film.

Teaterförbundet har varit kritiskt till delar av avsiktsförklaringen.

I avsiktsförklaringen föreslås bland annat att allmän visstid ska ersättas, att kompetensutveckling under anställning ska stärkas, samt en bättre och tryggare a-kassa som parterna ansvarar för. Vidare föreslås större flexibilitet för arbetsgivaren vid uppsägningar, men uppsägningar ska fortsatt ske sakligt och rättssäkert. Dessa punkter kommer att ligga till grund för förhandlingarna när de återupptas.

– Teaterförbundet kommer fortsätta att driva de frågor som är angelägna för våra medlemmar. Det är viktigt att anställningstryggheten är stark, och att regleringarna i LAS ger ett fortsatt starkt skydd för den anställde, säger Simon Norrthon, förbundsordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Det finns olika uppfattningar inom PTK om vilka frågor som bör vara med i förhandlingarna.

– Vi är starkt kritiska till att man lyft in begreppet saklig grund i förhandlingarna. Det är viktigt att det inte förändras och att det även fortsättningsvis ska gå att ogiltigförklara en uppsägning som har personliga skäl som grund, säger Simon Norrthon.