Avtal med SVT/UR klart

Ett nytt kollektivavtal med SVT/UR är nu klart. Det är ettårigt och gäller från och med 1 januari 2013.

Här kan du läsa en sammanfattning av avtalsinnehållet.

• Lönejustering 2 % höjning av alla minimiersättningar
• Lägstalönerna vid överföringar av teaterföreställningar höjs med 14 % plus lönejustering enligt ovan
• Reprisering av överföring 14 % av avtalade gager på försök t o m 31.12.2013
• Början på principer för lönesättning
• Skriftliga kontrakt obligatoriskt
• Överenskommet överdagsgage ska alltid anges
• Regissörers rätt till insyn i produktionsbudget
• Avtal om rättighetsreglering av licensperioder vid SVTs samproduktioner
• Teaterförbundet och SVT/UR har blivit överens om att Teaterförbundets medverkande förbehåller sig alla nya rättigheter som kommer att tillkomma dem i upphovsrättslagsstiftningen, bland annat den nya särskilda avtalslicensen.
• Teaterförbundets yrkanden om att scenografers och kostymtecknares minimilöner ska jämställas har avvisats av SVT/UR får i stället ingå i en arbetsgrupp.
• Försöksavtal för återbruk av program/filmer enbart på nätet (play)
Följsamhet till Sveriges Dramatikerförbund
• Försöksavtal med UR.
För att öka arbetstillfällena för medverkande hos UR vill UR kunna anställa medverkande för del av dag, max 3 timmar. Försöksavtalet ska utvärderas efter 2013 och se om det gett fler jobb. SVT och UR är överens om att detta försök ej ska vara prejudicerande.

Har du frågor om avtalet – kontakta jourhavande ombudsman på 08-441 13 00 eller jour@teaterforbundet.se