Avtal om upphovsrätt ger möjlighet att sprida scenkonst trots coronakrisen

Svensk scenkonst och Teaterförbundet för scen och film tecknar idag ett tillfälligt avtal för att scenkonsten ska kunna nå ut digitalt, när coronaviruset har stängt salongerna.

Coronapandemin innebär ett hårt slag mot den levande scenkonsten. Inställda föreställningar orsakar stora ekonomiska förluster för Svensk Scenkonsts medlemmar och medför en framtida risk att arbetstillfällen försvinner.

Svensk Scenkonst och Teaterförbundet är överens om att det finns ett stort behov av riktat ekonomiskt stöd till branschen med anledning den uppkomna situationen. Parterna har också enats om ett tillfälligt upphovsrättsavtal för att minimera skadorna för verksamheter och publik.

– Det är ett styrkebesked att parterna kunnat enas så snabbt om att göra scenkonsten mer tillgänglig digitalt i denna krissituation, säger Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst.
– Det är en extraordinär situation vi står inför där våra medlemmar riskerar förlora många uppdrag på obestämd tid. Att publiken får möta konst och kultur är just nu extra angeläget och vi har därför hittat ett sätt att skapa ökade möjligheter för det, säger Mika Romanus, förbundsdirektör för Teaterförbundet för scen och film.

Avtalet innebär att Svensk Scenkonsts medlemmar tillsvidare kan tillgängliggöra hela eller delar av verk för allmänheten utan att erlägga någon extra ersättning till upphovspersoner och utövande konstnärer inom Teaterförbundets medlemsgrupper. En liknande lösning finns sedan tidigare för musiker och korister.

Det nya avtalet gäller från och med tisdagen den 17 mars 2020 med en uppsägning om två veckor.